Friday, January 15, 2021

MERHBA 2021 - WELCOME 2021

  L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

********

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

*****
IT-TIENI HADD TA' MATUL IS-SENA 
17 ta' JANNAR 2021


AVVIZI
 
IL-HADD – 17 ta’ JANNAR 2021
It-Tieni Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Evanġelju
Marru u raw fejn kien jgħammar il-Mulej.
Ġw 1:35-42
Fis-Santwarju tal-Grazzja Haz-Zabbar fl-4.00 pm se ssir quddiesa b’suffragju ta’ Marija Caruana, omm l-ex Arcipriet tan-Naxxar.
 
IT-TNEJN
Tibda l-gimgha ta’ Talb ghall-Ghaqda fost il-Knejjes Insara. Nitolbu li lkoll inkunu merhla wahda taht Raghaj wiehed. 
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Abbatini u
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
NOTI:
Nitolbu ghar-ruh: Joseph Falzon; Aghtih o Mulej …… 

APPELL 

Il-Papa Franġisku ħeġġeġ lill-Insara kollha biex jieħdu l-vaċċin tal-Covid-19, kif għamel l-Papa stess ftit tal-jiem ilu. 

L-Awtoritajiet tas-Saħħa jixtiequ jfakkru li fil-jiem li ġejjin, l-anzjani ser jirċievu ittra bl-appuntament sabiex jieħdu dan il-vaċċin u b’ hekk inkunu qed inħarsu saħħitna u nieħdu ħsieb xulxin. 

Nappellaw lill-anzjani kollha sabiex jattendu għall-appuntament li jingħataw u biex ħadd ma jitlef iċ-ċans tiegħu. Dawk li ma jridux jieħdu l-vaċċin għandhom iċemplu fuq in-numru 145 biex javżaw lill-Awtoritajiet tas-Saħħa.

**************

MESSAGG TAL-ARCISQOF
LILL-KOPPJI LI ZZEWGU FL-2020
aghfas fuq i-istampa hawn taht

********


******

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR


Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata ser ikun hekk;
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm

Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.

******
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

********

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00 am  -  11.15 am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

************************
All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster