AVVIZI OHRA

AVVIZI OHRA


Il-Grizma fil-Parrocca tan-Naxxar 2020

Il-Gimgha, 31 ta’ Lulju fis-Santwarju tal-Hniena Divina fis 6.00 pm ghall-Adoloxxenti li jattendu l-Katekizmu fl-istess Centru Pastorali Hniena Divina.

Il-Gimgha, 4 ta’ Settembru fil-Kolleggjata fis- 6.00 pm ghall-Adoloxxenti Bniet li jattendu Katekizmu fil-M.U.S.E.U.M.

Il-Gimgha, 11 ta’ Settembru fil-Kolleggjata fis-6.00 pm ghall-Adoloxxenti Subien li jattendu Katekizmu fil-M.U.S.E.U.M.

Il-Hadd, 20 ta’ Settembru fil-Kolleggjata fil-5.00 pm ghall-Adoloxxenti li jattendu Katekizmu fiz-zona Familja Mqaddsa, Sghajtar.

It-Tnejn, 21 ta’ Settembru fil-Kolleggjata fil-5.00 pm ghall-Adoloxxenti li jattendu Katekizmu fiz-zona Familja Mqaddsa, Sghajtar.

******
min-nhar it-Tnejn 15 ta' Ġunju, 2020 
l-uffiċċju tal-Moviment ta' Kana se jerġa' jkun miftuħ bħal qabel il-pandemija, 
jiġifieri mit-8.00 a.m. sas-6.45 p.m.

SOCJETA' TAT-DUTTRINA NISRANIJA - M.U.S.E.U.M.L-AĦĦAR POSTS