Santwarju Gesu' Hniena Divina - San Pawl tat-Targa

(NATIONAL SHRINE OF DIVINE MERCY)

Dan is-Santwarju, li qieghed fil-fazi finali ta' tlestija, bil-ghajnuna ta' Alla u ta' bosta benefatturi, huwa l-uniku Santwarju f'Malta, dedikat lil Gesu' Hniena Divina.

Hawnhekk, f'gabra li ssahhrek, ghandek issib l-aqwa devozzjoni lejn Gesu' Hniena Divina.

Is-Santwarju issa huwa attrezzat bl-'Air Conditioning System'.

Rettur: Wisq Rev. Kan. Fr. Michael Agius B.A., Lic. D., 
e-mail:  fma@onvol.net


Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am
Hdud u Festi: (bl-Ingliz): 11.30am


LINK IMPORTANTI u RITRATTI - aghfas hawn


*******

Dan ic-Centru qed joffri Taghlim tad-Duttrina bil-Malt u bl-Ingliz ghal 275 tifel u tifla, li minnhom 125 jattendu l-lezzjonijiet bl-Ingliz.

All posted by Charles V. Farrugia

Sculptured ‘angels in adoration’ on either side of Tabernacle.
L-Artal tar-Ripozizzjoni

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS