Ħinijiet

ĦINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROĊĊA, IN-NAXXAR

1. Il-ħinijiet tal-quddies fil-Kolleġġjata huma hekk:
Matul il-Ġimgħa: 
6.00 a.m,  7.00 a.m, 7.45 a.m, 8.45 a.m u 6.30 p.m.
Is-Sibt filgħaxija: 5.00 p.m u 6.30 p.m
Il-Ħadd: 6.00 a.m, 7.00 a.m, 8.00 a.m, 9.30 a.m, 11.00 a.m u 5.00 p.m

Kull nhar ta’ Ħadd ikun hemm quddiesa: 

2. Fil-Knisja ta’ San Ġwann
fis-7.30 am 

3. Fil-Knisja ta' Sta Luċija
fit-8.30 a.m.

4. Iċ-Ċimiterju jkun miftuħ:
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: min-12:30 pm sal-4.30 pm 
Is-Sibt u l-Ħadd: mis-7.30 am san-12.30 pm
Mhux qed ikun hemm quddies fiċ-Ċimiterju

*********


5. Uffiċċju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arċipretali
Dħul mill-ġenb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 
E-Mail: bambinanaxxar@gmail.com
 
Ħinijiet tal-Uffiċċju Parrokkjali:-
It-Tlieta, il-Ħamis u l-Ġimgħa:-
10 am – 11:15 am
5 pm - 6:15 pm
Mhux miftuħ fil-Festi Pubbliċi

F'każ ta' ħtieġa urġenti mill-uffiċċju dejjem tista'
ċċempel lill-Arċipriet Fr David Gauci fuq 79604754


5. SANTWARJU ĠESÙ ĦNIENA DIVINA

Ħinijiet Quddies: Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 8:30 a.m
Is-Sibt: 4:30 pm  u 6:30 pmĦdud u Festi: 8:30am - 10:00 am - 11:30 am


L-AĦĦAR POSTS