Friday, December 8, 2017

MERHBA -- *** -- WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

Image result for 2nd sunday of advent 2017
IT-TIENI HADD TAL-AVVENT

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 10 ta’ DICEMBRU 2017
AVVIZI


L-ERBGHA 13 ta’ DICEMBRU
Ser norganizzaw pasta bingo fl-oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m.

IL-HAMIS 14 ta’ DICEMBRU
Fis-6.00 p.m. ikun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Abbatini u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa

IL-GIMGHA 15 ta’ DICEMBRU
Bidu tan-Novena tal-Milied.
Il-quddiesa ta’ filghaxija tkun animata minn Ghaqdiet differenti u ssir riflessjoni wara l-Vangelu.

NOTI
Dawk li ibbukjaw ghall-Ikla tal-Ahhar tas-Sena fl-Oratorju ghandhom jixtru l-biljett minghand il-helpers matul din il-gimgha peress li l-postijiet huma limitati.

F’dawn il-granet qed jingabru l-envelops bl-offerta/ strina lill-parrocca taghna.

Il-Kuncert Annwali tal-Milied mill-Kor Jubilate Deo se jsir nhar it-Tnejn 18 ta’ Dicembru fil-Knisja Arcipretali fis-7.30 p.m. Il-quddiesa ta’ filghaxija ssir fl’ Loyola House.

Nitolbu ghar-ruh:  Fredrick Margon: Aghtih o Mulej ....

                                                                           
*****


Image result for 2nd sunday of advent 2017
2nd SUNDAY OF ADVENT

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
click here / aghfas hawn
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here
~~~~~
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Mill-Gimgha 20 ta’ Ottubru nergghu nibdew is-siegha 
tal-Hniena Divina fit-3.00 pm.
Mis-Sibt, 21 ta' Ottubru, il-Quddies nhar ta' Sibt ikun 
4.30 pm
6.30 pm
~~~~~

HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

******************************Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************


aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK
http://www.newsbook.com.mt/

####
ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u 


tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina


All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster