Friday, September 13, 2019

MERHBA - - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-


Photo by courtesy of Charles V. Farrugia

PARROCCA NAXXAR                                                
AVVIZI      

IS-SIBT – 14 ta’ SETTEMBRU
Filghodu niccelebraw il-Festa tal-Ezaltazzjoni tas-Salib Imqaddes.

Wara l-quddiesa tas-6.30 pm l-Istatwa ta’ Marija Bambina titwassal lura lejn in-nicca taghha.
Nghidu grazzi lil dawk kollha li taw is-sehem taghhom b’diversi modi ghas-success tal-festa.

IL-HADD – 15 ta’ SETTEMBRU
L- 24 HADD ta’ MATUL IS-SENA

IL-HAMIS – 19 ta’ SETTEMBRU
Fl-Oratorju wara l-quddiesa tad 8.45 am jkun hemm Coffee Morning; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’  Adorazzjoni mill-Grupp tal-Abbatini u f
is-6.30 pm il-quddiesa.


Ninfurmaw lill-genituri li uliedhom ser jaghmlu l-Ewwel Tqarbina fl-2020 kif ukoll dawk li se jibdew l-ewwel sena tal-Grizma li jridu jirregistrawhom fil-granet li gejjin; fil-kaz tas-subien fil-qasam tal-Museum tas-subien u fl-ufficcju parrokkjali; fil-kaz tal-bniet fl-ufficcju parrokkjali biss. Infakkru li skont il-ligi tad-‘data’ iz-zewg genituri jridu jmorru flimkien u jiehdu maghhom il-karta tal-identita taghhom.

******
ikklikkja fuq l-istampi hawn taht  biex tkabbarXI TFISSER KOLLEGGJATA*********

RITRATTI

FESTA TA' MARIJA BAMBINA 2019
ALL PHOTOS BY COURTESY OF CHARLES V. FARRUGIA

JUM IL-FESTA TA'
MARIJA BAMBINA
8 ta' SETTEMBRU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti*****
Rev. Dun DAVID GAUCI, ARCIPRIET
QUDDIESA FL-OKAZZJONI TAL- 25 SENA ANNIVERSARJU
6 ta' SETTEMBRU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

*****
ZJARA TAL- E.T. Mons. CHARLES J. SCICLUNA
31 ta' AWWISSU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

HRUG minn NICCA  
28 TA' AWWISSU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 
ALL PHOTOS BY COURTESY OF 
CHARLES V. FARRUGIA
******
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA


HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
***
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2019
aghfas hawn / click here

*****

RITRATTI 2018


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster