Saturday, June 17, 2017

MERHBA -- ~~ -- WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 
Image result for john 6 51-58 images
TIFKIRA SOLENNI TAL-GISEM U D-DEMM TA' GESU'
Qari ta' l-Evanġelju tallum - aghfas hawn

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 18/06/2017
AVVIZI

Tifkira Solenni tal-Gisem u d-Demm ta’ Gesu`Kristu
ikklikkja fuq l-istampa ta' hawn taht biex tkabbar

IL-HADD
Niccelebraw is-Solennita` tal-Gisem u d-Demm ta’ Gesu`.
Fil-5.00 p.m. ikollna Koncelebrazzjoni mmexxija mill-Eminenza Tieghu l-Kardinal Malti Prospero Grech u wara tohrog il-purcissjoni bis-Santissmu Sagrament; imheggin lkoll niehdu sehem.
Ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

L-ERBGHA
ikklikkja fuq l-istampa ta' hawn taht biex tkabbar


Nibdew il-Kwaranturi fil-parrocca taghna;
Gesu` Sagramentat ikun espost min wara l-quddiesa tad-8.45 a.m. sa nofs in-nhar u mill-5.00 p.m. sa qabel il-quddiesa ta filghaxija. Imheggin insibu hin u nigu naduraw lil Gesu`.

Ikollna l- coffee morning fl-Oratorju;  nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m. Il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HADD
Niccelebraw is-Solennita’ tal-Qalb  ta’ Gesu`.

ikklikkja fuq l-istampa ta' hawn taht biex tkabbar

Fil-5.00 p.m. ikollna quddiesa kantata u wara tohrog il-purcissjoni bis-Santissmu Sagrament; imheggin lkoll niehdu sehem.
Ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

NOTI :-

Nitolbu ghar-ruh: Jane Brincat. Aghtiha o Mulej ....
******
Image result for our lady of fatima
L-EWWEL ĊENTINARJU
      MID-DEHRIET 
TAL-MADONNA ĠEWWA FATIMA 1917-2017
13 ta’ Mejju - 13 ta’ Ġunju - 13 ta’ Lulju
19 ta’ Awwissu - 13 ta’ Settembru  u
13 ta' Ottubru 

Latest Updates  by Charles V. Farrugia - Webmaster
~~~~~~~
  
Image result for our lady of lourdes pictures
ID-DATI TAD-DEHRIET F’LOURDES

Il-Madonna dehret f’Lourdes lil Santa Bernardetta Soubirous f’dawn il-jiem fis-sena 1858:
Frar: 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
Marzu: 1, 2, 3, 4, 25  - April: 7  -  Lulju: 16.

******


Image result for john 6 51-58 images  
BODY AND BLOOD OF JESUS CHRIST  -   18th JUNE 2017

   


*********
HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

RITRATTI 2016

aghfas hawn / click here

PHOTOS 2016Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015
aghfas hawn

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia
*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia