Friday, May 17, 2019

MERHBA - - - WELCOME 2019

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-


Nagħtikom kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin.
IL-HAMES HADD TAL-GHID


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 19/05/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 19 ta’ MEJJU
IL-5 HADD TAL-GHID

L-ERBGHA – 22 ta’ MEJJU
Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ Sta Rita  fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.15 pm se jkun hemm quddiesa ghar-Romol; mistiedna jiehdu sehem.

IL-HAMIS – 23 ta’ MEJJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh  u
fis-6.30 pm il-quddiesa

IL-GIMGHA – 24 ta’ MEJJU
Fil-Kappella ta’ Loyola House fis-6.30 p.m jkun hemm quddiesa bil-kant u bl-omelija fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Madonna tat-Triq; kulhadd huwa mistieden jiehu sehem.

Fil-kazin tal-Banda Vittorja fis-7.00 p.m. tibda Laqgha  ta’ Formazzjoni Nisranija; il-kelliem huwa Emanuel Catania, Socju tal-Museum. Inheggukom biex dawk kollha li jistghu imorru ghal din il-laqgha halli nkomplu l-esperjenza flimkien fil-fidi taghna.


Nhar il Hamis 30 ta’ Mejju il-Grupp Anzjani ser jorganizza harga ghal Ghawdex; tluq mill-pjazza fis-7.00 am. Min jixtieq imur ghandu jinkiteb ghand il leader tal-Grupp.

Nitolbu ghar-ruh: Carmel Camilleri, Gorg Buhagiar u Carmen Bonello. Aghtihom o Mulej .....


Related image

*****


Għall-darba’ oħra il-Parroċċa tan-Naxxar qedha torganiżża mumenti ta’ formazzjoni spiritwali miftuħa għall-kulħadd li qed jsiru fix-xahar ta’ Mejju.
It-tieni mument ser ikun fis-sala tal-każin tas-Soċjeta’ Mużikali Vittoria fejn is-Sur Manuel Catania, membru tas-socjeta’ tal-Muzew, ser jitkellem fuq x’inhi r-relazzjoni tagħna m’Alla u xi tfisser din għalina bħala bnedmin. It-titlu huwa 
“Jien min jien?” 
Hija okkażjoni mill-isbaħ biex nisaħħu spiritwalment u nsiru nafu iktar lil xulxin.
 Il-laqgħa ser issir nhar il-Gimgħa 24 ta’ Mejju u tibda fis-7 ta’ filgħaxija u tispiċċa għall-ħabta tat-8.15. Inħeġġukom biex ma titilfux din l-okkażżjoni ta’ tiġdid spiritwali.


***********

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQAHINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
***
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi PubbliciPhotos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster