Monday, January 14, 2019

MERHBA - - - WELCOME 2019

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-
Image result for baptism of jesus

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 13/01/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 13 ta’ JANNAR
Ħadd wara l-Epifanija
Il-Magħmudija tal-Mulej

IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tar-Ruzarju u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.

Tibda gimgha ta’ talb ghall-ghaqda bejn il-knejjes insara.

IS-SIBT
Fil-kon Katidral ta’ San Gwann fil-5.30 p.m. Mons Arcisqof Charles J. Scicluna se jqaddes u jiltaqa personalment mal-gharajjes.

NOTI :
Il-gabra li saret nhar il-Hadd li ghadda b’risq ir-restawr kienet ta’ € 1240. Nirringrazjawkom.

Nitolbu ghar-ruh: Maria Concetta Testa u Catherine Bartolo: aghtihom o ......

  ******
Katekezi fin-Naxxar
Sejħa għalik u għalija

“Il-ferħ tal-Vanġelu jimla l-qalb u l-Ħajja kollha ta’ dawk li jitaqghu ma’Ġesu,” jgħidilna il-Papa Franġisku. Huwa Ġesu li jagħtina l-ħajja, jeħlisna mit-toqol tad-dnub, jimla dak il-vojt li nħossu ġewwa fina li nafu li xejn ma jista jimla tassew.

B’Ġesu Kristu f’ħajjitna, aħna imsejħin biex inwasslu il-ferħ li nħossu ġewwa fina lil oħrajn. Naħsbu f’ħafna nies li għaddejjin minn tant sitwazzjonijiet ta’ tbatja, firda familjari, mard, faqar, esklużżjoni, abbandun,..........nistgħu nwasslulhom lil Ġesu bl’imħabba tagħna.

Hawn  għatx kbir spiritwali  madwarna għal Alla, u jinħass ċert vojt interjuri; u anki jekk materjalment u umanament  tant nies għandhom dak kollu li suppost jagħmilhom ħienja, jibqgħu jħossu dak il-vojt,............ nistgħu nwasslulhom lil Ġesu bl’imħabba tagħna.

Hawn il-barrani, ġej minn kultura oħra, realta’ oħra. Narawh kuljum, jiekol magħna, forsi jbati minn xi diskriminazzjoni jew sfruttament, jgħix magħna kuljum,.......... nistgħu nwasslulu lil Ġesu bl’imħabba tagħna.

Hekk hu. Ilkoll kemm aħna nistġħu ngħixu b’tali mod li bil-ħajja normali tagħna nwasslu lil Ġesu lill-ħaddieħor. M’hemmx għalfejn inkunu isqfijiet u reliġjużi. Biżżejjed li tħobb fl-ambjent fejn tgħix, mal-ġirien, fuq il-post tax-xogħol,fil-ħajja ta’ kuljum, taħfer, tkun ġust,forsi tfalli imma tibda mil-ġdid, u tħobb. Hija sejħa għalik hu għalija.   

F’ dan is-sfond, biex nitħeġġu u nikbru spiritwalment, nħass il-bżonn li fil-parroċċa tan-Naxxar naħdmu iktar għall- evanġeliżżazjoni. Għal dan il-għan inħoloq grupp żgħir biex jikkordina innizjattiva ta’ outreach għas-sena 2019 li għandha l-iskop li ssaħħaħ il-katekeżi tal-adulti.

Għalhekk qed nistednuk għall-ewwel serje ta’ erba laqgħat bit-tema ta’ Sejħa għalik u għalija kif jesponiha l-Papa Franġisku fl-Eżortazzjoni tiegħu Ifirħu u thennew li ħarġet fil-2018.

L-ewwel laqgħa ser issir nhar it-Tnejn 4 ta’ Frar fis-7 ta’ filgħaxija fl-Annexe tal-knisja parrokkjali u hija miftuha għal kulħadd. Nħeġġukom biex ma titilfux din l-esperjenza ta’ fidi, ta’ mixja flimkien f’din is-sena l-ġdida.
******
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQAmin NIEQA JANNAR 2019 - aghfas hawn

####

HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2018


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster