Friday, August 16, 2019

MERHBA - - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-


Image result for luke 12 49-53
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 18/08/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 18 ta’ AWWISSU
L-20 IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA

IT-TNEJN – 19 ta’ AWWISSU
Il-quddiesa ta’ filghaxija  matul din il-gimgha se ssir fis-sala ta’ fuq  fl-Annexe tal-Knisja.

IL-HAMIS – 22 ta’ AWWISSU
Nhar il-Hamis, 22 ta’ Awwissu jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Filghaxija fis-6 pm ruzarju fis-6.30 pm quddiesa u wara jibda hin ta’ Adorazzjoni
l-intenzjoni tat-talb biex johrog hafna gid spiritwali mill-festa tal-Bambina.

IS-SIBT – 24 ta’ AWWISSU
Ikun It-TMIEN Sibt tal-Bambina;
Fis-6.00 p.m. jinghad ir-Ruzarju, Kurunella, jitkantaw is-Salve Regina kif ukoll l-Antifona, u Benedizjoni Sagramentali;
fis-6.30 pm tibda quddiesa kantata bl-omelija.


F’dawn il-granet ser jibda jitqassam il-ktieb tal-Festa li jinkludi fost ohrajn il-programm tal-festi ta’ gewwa u ta’ barra kif ukoll artikli interessanti; niehdu din l-okkazzjoni sabiex nghidu grazzi lill-membri fil-Kumitat tal-Festa u l-Group tal-Armar li jaghmlu tant hidma b’risq il-festa taghna.


Nitolbu ghar-ruh; Victor Debrincat u Doris Tanti:  Aghtihom o Mulej ......

******

******
Image result for luke 12 49-53
20th SUNDAY OF THE YEAR
******


*******

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA


HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
***
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2019
aghfas hawn / click here

*****

RITRATTI 2018


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster