Friday, May 22, 2015

MERHBA ~~~ ~~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- AVVIZI 
L-GHID IL-HAMSIN
25 ta' MEJJU 2015

IL–HADD
IT-TIFKIRA SOLENNI TAL-MIGJA TA’ L-ISPIRTU S-SANTU

IT – TNEJN
Fil-knisja parrokkjali fil-5.00 p.m. issir it-tieni qrara ghat-tfal tal-ewwel tqarbina.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. Fil-parrocca jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxi mill-membri tal-Legjun ta’ Marija.

IS-SIBT
Fil-knisja parrokkjali fil-5.00 p.m. it-tfal tal-Ewwel Tqarbina li jattendu  l-MUSEUM jircievu lil Gesu’ Ewkaristija ghall-ewwel darba; il-quddiesa ta’ wara tkun fis-7.00 p.m.

IL-HADD
Fil-knisja parrokkjali fl-10.30 a.m. it-tfal tal-Ewwel Tqarbina li jattendu fiz-zona tas-Sghajtar jircievu lil Gesu’ Ewkaristija ghall-ewwel darba. Il-quddiesa tal-11.00 a.m. ma ssirx.

Nhar it-Tlieta, 9 ta’ Gunju ser norganizzaw buffet breakfast; biljetti jinkisbu il-quddiem.

Infakkru fil-pellegrinagg li ser norganizzaw ghal Lourdes bejn il - 5 u l - 11 ta’ Awwissu. Aktar informazzjoni tinkiseb mill-ufficcju parrokkjali.

Nitolbu ghar-ruh; John Aquilina: Aghtihom o Mulej .....

********************

MEJJU IX-XAHAR TA' 
L-GHAZIZA OMMNA MARIJA   
*****************

Ufficcju Parrokkjali:

26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700

Tel: & Fax: 21435376; 21434673 Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************


PENTECOSTE SUNDAY
25th MAY, 2015 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PELLEGRINAĠĠ GĦAL 
LOURDES
5-11 ta’ Awwissu

Għal aktar informazzjoni staqsi fis-sagristija jew 
għaddi sal-uffiċċju parrokkjali.

~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~


HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali

Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm ( 1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju )
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

~~~~~~~~~~~~~~~

DATI IMPORTANTI FL-2015 - aghfas hawn


~~~~~~~~~~~~~  

ikklikkja fuq l-istampa u tara min Nieqa

min NIEQA - MEJJU 2015


****************

QUDDIES FIT-TRINITA`

IS-SIBT 30 TA' MEJJU
5.00pm L-EWWEL TQARBINA
GHAT-TFAL TAL-MUSEUM7.00pm QUDDIESA LETTA FLOK TAS-6.30pm

IL-HADD 31 TA' MEJJU
6, 7, 8.30, 9.30am - QUDDIES LETT
10.30am L-EWWEL TQARBINA
GHAT-TFAL TAS-SGHAJTARFIL-11.00am M'HEMMX QUDDIES
5.00pm U 6.30pm QUDDIES LETT

**************

RITRATTI - L-GHID IL-KBIR - L-IRXOXT
5 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI - VGILI TAL-GHID
4 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiRITRATTI FUNZJONI TAL-GIMGHA L-KBIRA
3 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 

RITRATTI TA' HAMIS IX-XIRKA
2 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI - HADD IL-PALM - 29 ta' MARZU 2015- aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiE. T. Mons. Arcisqof


Mons. Charles J. Scicluna
***************

RITRATTI PELLEGRINAGG REDENTUR  
13 ta' MARZU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

************************

IL-PUSSESS TAL-W.R. DUN DAVID GAUCI
BHALA ARCIPRIET TAL-PARROCCA 
ARCIMATRICI U ARCIPRETALI - NAXXAR**********************  
 *************************
RITRATTI
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej - Gandlora
2 ta' Frar 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

****************
Prezentazzjoni tar-Rigal mill-Parrocca lid-
Dar L-Anzjani Familja Mqaddsa, Naxxar, 
4 ta' Jannar 2015

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
*********************

  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia