Saturday, December 8, 2018

MERHBA --- --- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

Related image
IT-TIENI HADD TAL-AVVENT
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 9/12/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 9 ta’ DICEMBRU
IT- TIENI HADD TAL-AVVENT
Infakkru li llum hija l-ahhar gurnata tal-bazaar fl-annexxe tal-knisja; nghidu grazzi lil helpers kollha li taw is-sehem taghhom.

IL-HAMIS – 13 ta’ DICEMBRU


Fis-Santwarju tal-Hniena Divina, gewwa, fis-Sala l-kbira hdejn il-Kappella, bejn id 9.00 am u s 1.00 pm se jkun hemm il-Bank tad-Demm ghal dawk li jistghu u jixtiequ jaghtu d-demm; importanti li wiehed jiehu mieghu il karta tal identita.

Ser norganizzaw Afternoon Tea u Tombola fl-Oratorju mis-2.30 pm il-quddiem. biljetti jinkisbu minghand il helpers.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u f
is-6.30 pm il-quddiesa.

IS-SIBT – 15 ta’ DICEMBRU
Tibda n-Novena tal-Milied;
Wara l-quddies ta’ filghaxija issir riflessjoni qasira fuq it tema maghzula.

Fil-parrocca ta’ Burmarrad fid-9.00 p.m. tibda l-Adorazzjoni ghall qdusija tal-kleru li tinkludi wkoll quddiesa.

NOTI :
Nhar it-Tnejn 17 ta’ Dicembru fil-Knisja Arcipretali fis-7.30 p.m. jibda l-Kuncert tal-Milied mil-Kor Jubilate Deo; kulhadd huwa mistieden.

Il-gabra li saret nhar il-Hadd li ghadda b’risq ir-restawr tal-knisja taghna kienet ta’ € 1800.
Grazzi  tal-generozita taghkom.


  ******
Image result for 2nd sunday of advent 2018
9th DECEMBER 2018 - SECOND SUNDAY OF ADVENT


*****

NOVENA TAL-MILIED*****
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA

min NIEQA DICEMBRU 2018 - aghfas hawn

####

HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************
FORTHCOMING EVENTS AT THE 
SANCTUARY OF THE DIVINE MERCY
RITRATTI 2018

RITRATTI FESTA TAL-MADONNA TAR-RUZARJU
7 ta' OTTUBRU 2018 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti*****
RITRATTI - VESTIZZJONI TAL-ABBATINI 
OTTUBRU 2018 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
RITRATTI TA' ZMIEN IL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
SENA 2018 - aghfas hawn
Photos by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi
ikklikkja fuq ir-ritratti t'hawn taht u tara hafna izjed ritratti
TRANSLAZZJONI LEJLET IL-FESTA - aghfas hawn
7 ta' SETTEMBRU 2018
Photos by kind courtesy of Mr John Magro
of Images Photo Studio - Naxxar
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


FESTA TAL-QALB TA' GESU'
10 ta' GUNJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christopher Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


FESTA TA' CORPUS CHRISTI
3 ta' GUNJU 2018
Photos by courtesy of Mr Edward Azzopardi
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

Next Photos by courtesy of
Mr christopher Magro

FESTA TA' SAN GUSEPP
6 ta' MEJJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christoper Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

 
Photos by the very kind courtesy of 
Mr John Magro
Images Photo Studio, Naxxar

aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 

HAMIS IX-XIRKA U
ALTAR TAR-RIPOSIZZJONI
aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 


Photos by kind courtesy of Mr John Magro
Images Photo Studio - Naxxar

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara hafna izjed ritrattiPELLEGRINAGG TAR-REDENTUR
9 ta' MARZU, 2018 
- aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti -
Above Photo by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster