Friday, August 18, 2017

MERHBA --- WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 
Related image


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 20 ta’ AWWISSU 2017
AVVIZI

 IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn ir-Ruzarju,
fis-6.30 p.m il-quddiesa u wara jibda hin ta’ Adorazzjoni fejn isir talb ghas-success spiritwali tal-festa.

IS-SIBT
Ikun it-Tmin Sibt tal-Bambina;
fis-6.00 p.m. Ruzarju, Kurunella, Kant tas-Salve, Antifona u Benedizzjoni Sagramentali;
fis-6.30 p.m. Quddiesa kantata bl-Omelija.

NOTI
F’dawn il-granet qed jitqassam il-ktieb tal-festa li jinkludi l-programm bl-attivitajiet tal-festa ta’ gewwa u barra kif ukoll diversi artikli interessanti; infakkru wkoll lil min ghadu ma tahx l-envelop bl-offerta b’risq il-festa ta’ Marija Bambina. Ghal konvenjenza ta’ dawk fiz-zoni jistghu ihallu l-envelop fis-sagrestija tal-knisja taghhom.

Nhar is-Sibt 9 ta’ settembru ( l-ghada tal-festa ) ser norganizzaw ikla f’lukanda ewlenija; biljetti jinkisbu minghand il-helpers jew minghand il-kumitat tal-festa. Tluq mill-pjazza fis-7.30 p.m.


Nitolbu ghar-ruh:  Lucy Camilleri:  Aghtiha o Mulej .....

*****


Related image
AWWISSU IX-XAHAR TA' SANTA MARIJA
L-PATRUNA SPECJALI TAL-GZEJJER MALTIN
~~~~~
L-EWWEL ĊENTINARJU
      MID-DEHRIET 
TAL-MADONNA ĠEWWA FATIMA 1917-2017
13 ta’ Mejju - 13 ta’ Ġunju - 13 ta’ Lulju
19 ta’ Awwissu - 13 ta’ Settembru  u
13 ta' Ottubru 

Latest Updates  by Charles V. Farrugia - Webmaster
~~~~~~~ 

******
RITRATTI 2017 

*******

Ikklikkja fuq ir-ritratti u tara izjed ritratti


HADD IL-PALM - 09 APRIL 2017

9 ta' April 2017 - aghfas hawn

PELLEGRINAGG TAR-RENDENTUR
 

24 ta' MARZU 2017 - aghfas hawn

FESTA TAL-GANDLORA 

2 ta' Frar 2017 - aghfas hawn

******

HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

RITRATTI 2016

aghfas hawn / click here

PHOTOS 2016Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015
aghfas hawn

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia
*************************** 


All updates Posted by Charles V. Farrugia