Friday, July 14, 2017

MERHBA -- ~~ -- WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 


Image result for our lady of mount carmel


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 16 ta’ LULJU 2017
AVVIZI


IL-HAMIS
Ikollna l- Coffee Morning fl-Oratorju. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fis-6.00 p.m. jkollna hin ta’ Adorazzjoni mid-Devoti tal-Hniena Divina  u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa

IS-SIBT
Ikun it-Tielet Sibt tal-Bambina;
fis-6.00 p.m. ruzarju, kurunella, kant tas-salve, antifona u Benedizzjoni Sagramentali;
fis-6.30 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija.

NOTI
Nhar il-Gimgha 28 ta’ lulju il-kumitat festi esterni ser jorganizza ikla fl-oratorju mis-7.30 p.m. ‘il-quddiem; biljetti jinkisbu mill-membri tal-kumitat jew minghand il-helpers.

Il-quddies tal-Hadd filghaxija fil-parrocca  ikun fil-5.30 p.m. u fis-6.30 p.m.

Fix-xhur tas-sajf is-Siegha tal-Hniena Divina ta’ nhar ta’ Gimgha fis-Santwarju taghha ma ssirx; u ma ssirx lanqas il-quddiesa tal-5.00 p.m. ta’ nhar ta’ Sibt fl-istess Santwarju;
 

il-Knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra tkun maghluqa mill-1 ta’ Lulju u terga tiftah fit-11 ta settembru.

*****
******
Image result for our lady of fatima
L-EWWEL ĊENTINARJU
      MID-DEHRIET 
TAL-MADONNA ĠEWWA FATIMA 1917-2017
13 ta’ Mejju - 13 ta’ Ġunju - 13 ta’ Lulju
19 ta’ Awwissu - 13 ta’ Settembru  u
13 ta' Ottubru 

Latest Updates  by Charles V. Farrugia - Webmaster
~~~~~~~
  
Image result for our lady of lourdes pictures
ID-DATI TAD-DEHRIET F’LOURDES

Il-Madonna dehret f’Lourdes lil Santa Bernardetta Soubirous f’dawn il-jiem fis-sena 1858:
Frar: 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
Marzu: 1, 2, 3, 4, 25  - April: 7  -  Lulju: 16.

******

   


*********
HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

RITRATTI 2016

aghfas hawn / click here

PHOTOS 2016Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015
aghfas hawn

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia
*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia