Tuesday, March 31, 2020

MERHBA ---***--- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

 

Read Pope Francis' 'Urbi et Orbi' address - Trenton Monitor ...


Pope Francis gives extraordinary blessing | Catholic Courier
TALB TAL-PAPA FRANGISKU 
F'MUMENT STRAORDINARJU
FIL-BELT TAL-VATICAN FIS-27 ta' MARZU 2020
bil-Malti u bl-Ingliz (English) - aghfas hawn / click here

*****
CIRKULARI
DIRETTIVI TAL-ISQFIJIET
DWAR IL-QUDDIES******
John 11:1-45 Theme: Lazarus encounters the Living God - Light of ...
Jien hu l-qawmien u l-ħajja.
Ġw 11, 1-45   
Il-Hames Hadd tar-Randan

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 29/03/2020

AVVIZI

IL-HADD – 29 ta’ MARZU
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN

Infakkru li intom tistghu ssegwu dawn is-servizzi msemmijin hawn taht,
min fuq il-WEB CAM tal-Parrocca tan-Naxxar li tinsab fil-web site
tal-parrocca stess - www.bambinanaxxar.org

IL-GIMGHA – 3 ta’ APRIL 2020
Knisja Marija Bambina Naxxar: AVVIZI - L-HAMES HADD TAR-RANDAN ...
Festa ta’ Marija Addolorata taht is-Salib;
Fil-4.40 pm tinghad il-Via Sagra
Fil-5.00 pm Quddiesa bl-omelija; wara nesponu lil Gesu Ewkaristija u jinghad Ruzarju Meditat;
nispiccaw bil-Benedizzjoni Sagramentali;

IL-HADD – 5 ta’ APRIL 2020
Hadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej;
Fil-11.00 am Quddiesa li fiha isir ir-rakkont tal-Passjoni tal-Mulej.

Infakkru li intom tistghu ssegwu dawn is-servizzi min fuq il-web cam tal-Parrocca tan-Naxxar li tinsab fil-web site tal-parrocca stess;
il-hin tal-Quddies huwa hekk;

Mit-Tnejn sas-Sibt fil-5.00 pm; u l-Hadd fil-11.00 am

NOTI :
Ninfurmaw li l-Precett gie postpost ghal data ohra meta s-sitwazzjoni fil-pajjiz tkun tippermetti;
waqt li l-Festa tal-Bambina jekk ic-cirkustanzi jibqghu kif inhuma issa, tithassar ghal kollox.

Ghal xi bzonn pastorali jew htiega urgenti mill-Ufficcju Parrokkjali cemplu direttament lill-Arcipriet.

Nitolbu ghar-ruh: Carmelina Somerville; Aghtiha o Mulej ......


TALBA TAL-PAPA
U TAL-KARDINAL NICHOLS
(CORONA VIRUS)


Our Lady of Sorrows Church - Home | Facebook

MARZU X-XAHAR TA' SAN GUZEPP

Image result for FIRST APPARITION OF OUR LADY OF LOURDES 

Lazarus: A Matter of Life and Death (John 11:1-45) - Sermons ...
 LAZARUS ENCOUNTERS JESUS 
FIFTH SUNDAY OF LENT 
29th MARCH 2020
*****


ikklikkja fuq l-istampi hawn taht  biex tkabbar

KOLLEGGJATA INFORMAZZJONI - aghfas hawn 

Taghrif u Informazzjoni dwar
l-Arma tal-Kolleggjata


L-INSINJI TAL-KOLLEGGJATA

*********
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

************************
FLIMKIEN APRIL 2020
aghfas hawn taht / click hereunder
FLIMKIEN APRIL 2020 - aghfas hawn*******

ITTRA PASTORALI DWAR IZ-ZJARA TAL-PAPA
ikklikkja fuq l-istampa ta' hawn taht u tara l-Ittra

*****
ikklikkja hawn taht - click hereunder 
(grazzi ghal Laikos)

MESSAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU L-PAPA FRANĠISKU 
GĦAR-RANDAN 2020 - click here
*******


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster