Saturday, September 26, 2020

MERHBA - - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

******* 
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

*****
IS-26 HADD TA' MATUL IS-SENA 2020
27 ta' SETTEMBRU 2020
KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 27/09/2020 

AVVIZI 

IL-HADD – 27 ta’ SETTEMBRU 2020
IS- 26 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Evanġelju
Il-pubblikani jaslu qabilkom fis-Saltna ta’ Alla.
Mt 21, 28-32 

IL-HAMIS – 1 ta’ OTTUBRU 2020
Nibdew ix-xahar tar-Ruzarju.
Ir-Ruzarju jinghad kuljum quddiem Gesu Espost qabel il-quddiesa ta’ filghaxija. 

IL-GIMGHA – 2 ta’ OTTUBRU 2020
L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni li tinkludi talb ghall-vokazzjonijiet u fis-6.30 pm il quddiesa 

NOTI :-

Infakkru lill-genituri li uliedhom twieldu fis-sena 2014 li jridu jirregistrawhom ghad-Duttrina bi preparazzjoni ghall-Ewwel Tqarbina;

fil-kaz tas-Subien ir-registrazzjoni ssir kemm fil-MUSEUM kif ukoll fl-ufficcju parrokkjali filwaqt li tal-Bniet fl-ufficcju parrokkjali biss.

Importanti li z-zewg genituri jridu jmorru biex jirregistraw. 

Ninfurmaw li mill-ewwel Hadd ta’ Ottubru il-quddiesa ta’ filghaxija ta’ nhar ta’ Hadd tibda tkun fil-5.00 pm. 

Nhar l-Erbgha 14 ta’ Ottubru se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il helpers. 

Il-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Ottubru issibuh online u fuq il-website tal-parrocca, www.bambinanaxxar.org - issibu wkoll il-Kelma tal-Arcipriet kif ukoll il-programm tax-xahar. 

F’korrispondenza mibghutha mil-Vigarju Generali lill-parrocci kollha tinsisti dwar li nkomplu nosservaw id-direttivi fil-knejjes biex nkomplu niehdu hsieb is-sahha ta’ xulxin; ghalhekk nitolbu l-koperazzjoni taghkom mal-ushers .

******

26th SUNDAY OF THE YEAR - 27 SEPT. 2020

Messaġġ Video mill-Kanonku Arċipriet Dun David Gauci

RITRATTI  u VIDEOs 2020
aghfas hawn

*****
RITRATTI
CERIMONJA TAL-INVESTITURA
TAL-KANONCI
27 ta' AWWISSU 2020
aghfas hawn
ikklikkja fuq l-istampa u tara izjed ritratti

*****
DWAR MIŻURI GĦALL-ĦARSIEN TAS-SAĦĦA

******
HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR


Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata ser ikun hekk;
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.30 pm
Mill-Hadd 4 ta' Ottubru l-quddiesa ta' filghaxija tkun fil-5.00 p.m.
Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.

******
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00 am  -  11.15 am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

****


******


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************
aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster