Saturday, May 23, 2020

MERHBA - - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-
Holy Mary: May the Month of Virgin Mary.
FIL-HLEWWA TA' MEJJU, L-OMM TAGHNA MARIJA

********
 Il-Parrocca qed toffri dan is-servizz:- 
Mit-Tnejn sas-Sibt ikollna Quddiesa fil-5.00 pm u 
wara jinghad ir-Ruzarju.
Nhar ta’ Hadd il-Quddiesa tkun fil-11.00 am

Tistghu issegwu dawn is-servizzi ta’ kuljum
min fuq il-WEB CAM tal-Parrocca - aghfas hawn

Il-Knisja Kolleggjata tkun miftuha kuljum ghat-talb privat  :-
bejn is-7.00 am u l- 10.00 am kif ukoll bejn il-5.30 pm u s-7.00 pm.

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

******
I AM WITH YOU ALWAYS [MATTHEW 28:16-20] | A CHRISTIAN PILGRIMAGE
IS-SEBA' HADD TAL-GHID
24 ta' MEJJU, 2020


KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 24/05/2020

AVVIZI

IL-HADD – 24 ta’ MEJJU 2020
IS-SEBA’ HADD TAL-GHID
TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA

L-Isfqijiet Maltin wara laqgha li kellhom mal-Awtoritajiet tas-Sahha, qed jaghtu l-permess li l-funerali jergghu jibdew isiru bil-quddiesa, naturalment b’certi restrizzjonijiet biex tigi salvagwardjata is-sahha ta’ kulhadd. Aktar dettalji issibuhom fuq il mezzi tal-media socjali.

Nitolbu ghar-ruh: Anna Stanley, Joseph Mifsud, Rita Sammut u Paul Gravina; Aghtihom o Mulej ....

TALBA TAL-PAPA
U TAL-KARDINAL NICHOLS
(CORONA VIRUS)


*********

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

************************
FLIMKIEN MEJJU 2020
aghfas hawn taht / click hereunder
FLIMKIEN MEJJU 2020 - aghfas hawn
IL-KELMA TAL-ARCIPRIET - MEJJU 2020 - aghfas hawn
*******

ITTRA PASTORALI DWAR IZ-ZJARA TAL-PAPA
ikklikkja fuq l-istampa ta' hawn taht u tara l-Ittra

*****
ikklikkja hawn taht - click hereunder 
(grazzi ghal Laikos)

MESSAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU L-PAPA FRANĠISKU 
GĦAR-RANDAN 2020 - click here
*******


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster