Friday, April 29, 2016

MERHBA ~~~ ~~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 01/05/2016
IS-SITT HADD TAL - GHID
AVVIZI

IL-HADD
Illum hija l-ahhar gurnata tal-Bazaar li ssibu fl-annexxe tal-knisja.

Illejla fil-5.00 p.m. quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni bl-istatwa ta’ San Guzepp; il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir is-Sghajtar.

L-ERBGHA
Kull nhar ta’ Erbgha matul ix-xahar ta’ Mejju il-membri tal-Legjun ta’ Marija ser jghidu r-ruzarju fil-knisja ta’ Sta Lucija fis-6.00 p.m. u fuq iz-zuntier tal-knisja ta’ San Pawl tat-Targa wara l-quddiesa tal-5.30 p.m.

IL-HAMIS
Issir l-ikla fl-okkazzjoni ta’ Jum l-Omm; nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m. u wara l-programm ikompli fl-oratorju; jkun hemm kafe, tombola u ikla fl-12.00 p.m. Ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

IL-GIMGHA
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-grupp karizmatiku u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

NOTI

Fil-granet li gejjin se nkomplu bit-Tberik tal-Familji; it-toroq issibuhom fil-magazine Flimkien li qed jitqassam f’dawn il-granet; issibuhom ukoll man-notice boards tal-knisja . It-tberik jibda fl-4.00 p.m.


Nitolbu ghar-ruh: Magdeline Cortis, Guza Galea,

IS-SIBT - 30 ta' April
Fl-annexxe fis-7.15 p.m. il-Kummissjoni Familja ser torganizza laqgha ta’ formazjoni ghall-mizzewgin kollha bit-tema: Kif nghinu lill-uliedna jaghmlu ghazliet tajba; il-kelliema se tkun Sr Alexandra Chircop.


********


******
 
SIXTH SUNDAY OF EASTER -  1st MAY 2016

GospelJN 14:23-29

Jesus said to his disciples:
“Whoever loves me will keep my word,
and my Father will love him,
and we will come to him and make our dwelling with him.
Whoever does not love me does not keep my words;
yet the word you hear is not mine
but that of the Father who sent me.

“I have told you this while I am with you.
The Advocate, the Holy Spirit,
whom the Father will send in my name,
will teach you everything
and remind you of all that I told you.
Peace I leave with you; my peace I give to you.
Not as the world gives do I give it to you.
Do not let your hearts be troubled or afraid.
You heard me tell you,
‘I am going away and I will come back to you.’
If you loved me,
you would rejoice that I am going to the Father;
for the Father is greater than I.
And now I have told you this before it happens,
so that when it happens you may believe.”

NAXXAR PARISH
Date: 01/05/2016
SIXTH SUNDAY OF EASTER
PARISH NOTICES

SUNDAY
1st May - Feast of St. Joesph the Worker
At the 9.30 a.m. Mass - blessing of workers' tools;
5.00 p.m. High Mass with homily; afterwards, procession with the statue of St. Joseph
The 6.30 p.m. will not be helf at the parish, but, at the church in Sghajtar.

WEDNESDAY
Every Wednesday during the month of May, the Members of the Legion of Mary will recite the Rosary at 5.30 p.m. at the pervis of San Pawl tat-Targa Chapel and at 6.00 p.m. at Santa Lucia Church.

THURSDAY 
5th May, Mass at 8.45 a.m. followed by an activity at the Oratory for Mothers' Day, including Lunch 

FRIDAY
6.00 p.m. Adoration followed by Mass

The Blessing of the Families will continue as per programme shown in the magazine Flimkien; it starts at 4.00 p.m.

~~~~~~~HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali

Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. & Fax: 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************
~~~~
RITRATTI 2016
PHOTOS 2016
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

RITRATTI HAMIS IX-XIRKA - 24 MARZU 2016 - aghfas hawn
PHOTOS MAUNDY THURSDAY - 24 MARCH 2016 - click here
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

All Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

**********
IL-GUBLEW TAL-HNIENA
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
 
Din hija t-Talba tal-Papa Frangisku ghall-Gublew tal-Hniena.  Inheggukom taghmlu ‘print-out’ ta’ din it-Talba u tghiduha spiss mal-familja kollha tul din is-Sena tal-Gublew tal-Hniena.

************
Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA

min NIEQA MEJJU 2016 - aghfas hawn

**********

RITRATTI 2015
aghfas hawn*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia