Saturday, April 20, 2019

MERHBA - - - WELCOME 2019

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-
Image result for christ has risen
L-GHID IT-TAJJEB LIL KULHADD
HAPPY EASTER TO ALL
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 21/04/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 21 t’ APRIL
Solennita’ tal-Qawmien tal-Mulej.
Il-hin tal-quddies filghodu jkun: 7.00 am u 8.30 am
Fid-9.30 am tohrog il-Purcissjoni bl-istatwa tal-Irxoxt;
mad-dhul tal-purcissjoni isir it-tberik tal-figolli fuq iz-zuntier.
Il-quddiesa tal-11 am issir bhas-soltu.
 L-Arcipriet flimkien mal-Kleru jawguraw Ghid Qaddis lill-Famiji kollha fin-Naxxar

IT-TNEJN – 22 t’ APRIL
Fl-4.15 pm jibda t-Tberik tal-Familji; xieraq li l-familja tingabar u titlob mas-sacerdot.
Il-programm tat-toroq issibuh fil-Magazine Flimkien.

IL-HAMIS – 25 t’ APRIL
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.

IL-GIMGHA – 26 t’ APRIL
Ikollna l-Coffee Morning fl-Oratorju; nibdew bil-quddiesa tad-8.45 am

IS-SIBT – 27 t’ APRIL
Fl-annexxe tal-knisja fid-9.00 am jiftah il-Bazaar; bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna.


Niccelebraw il-Festa tal-Hniena Divina; fis-Santwarju taghha fil-5.30 p.m. jkun hemm hin ta’ Adorazzjoni kif ukoll quddiesa mmexxija minn Mons Arcisqof.

Image result for christ has risen
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQAHINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
***
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2018


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster