Saturday, June 18, 2016

MERHBA ~~~ ~~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 19/06/2016
AVVIZI      
                          
HADD

Infakkru Jum il-Missier;
Ic-Cimiterju tal-parrocca taghna jkun miftuh matul il-jum u
fl-10 a.m. jkun hemm quddiesa.


TNEJNTLIETA

Is-sorijiet Dumnikani ser jorganizzaw attivita sajfija b’risq ir-restawr tal-knisja tal-Kuncizzjoni; biljetti jinkisbu minghandhom stess.


ERBGHA  
HAMIS

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni.

Fl-okkazjoni tal-festa ta’ San Gwann Battista, fil-knisja tieghu fis-6.30 p.m. se jkun hemm quddiesa bil-kant u bl-omelija.


GIMGHA
SIBT


HADD

NOTI


Fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Imnarja ser norganizzaw Harga ghal Ghawdex nhar it-Tlieta 28 ta Gunju. Nitilqu mill-pjazza fis-5.45 p.m. u nigu lura mal-vapur tan-12.30 a.m. biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Il-fakulta tat-teologija fl-Universita ta’ Malta qed toffri diversi korsijiet ghall-lajci; aktar dettalji jinkisbu mill-web site tal-universita.

**********


########

RITRATTI TAL-FESTA TAL-QALB TA' GESU'
IL-HADD 5 ta' GUNJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
RITRATTI TAL-FESTA TA' CORPUS
IL-HADD, 29 ta' MEJJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI TA' L-EWWEL TQARBINA
IL-HADD, 22 MEJJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


******


HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. & Fax: 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************
~~~~
RITRATTI 2016
PHOTOS 2016
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

RITRATTI HAMIS IX-XIRKA - 24 MARZU 2016 - aghfas hawn
PHOTOS MAUNDY THURSDAY - 24 MARCH 2016 - click here
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

All Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

**********
IL-GUBLEW TAL-HNIENA
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
 
Din hija t-Talba tal-Papa Frangisku ghall-Gublew tal-Hniena.  Inheggukom taghmlu ‘print-out’ ta’ din it-Talba u tghiduha spiss mal-familja kollha tul din is-Sena tal-Gublew tal-Hniena.

************
Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA

min NIEQA GUNJU 2016 - aghfas hawn

**********

RITRATTI 2015
aghfas hawn*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia