Friday, October 20, 2017

MERHBA ~~#~~ WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u 
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
click here / aghfas hawn
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here

********
ILLUM, IT-22 ta' OTTUBRU,  IL-FESTA TA' 
SAN GWANN PAWLU II
Image result for st john paul ii

*******

Image result for matthew 22 15-21
Id-29 HADD MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 22 ta’ OTTUBRU 2017
AVVIZI

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. ikun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxija mill-membri tad-Djakonija u
fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IL-GIMGHA
Ser norganizzaw harga ghar-romol li tinkludi quddiesa u riflessjoni; tluq mill-pjazza fl-4.30 p.m. min jixtieq imur ghandu jinkiteb fis-sagrestija

IL-HADD
Niccelebraw it-tifkira tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja taghna kif ukoll Jum il-Bibbja.

Nitolbu ghar-ruh; Ninu Bonavia:  Aghtih o Mulej .....

NOTI

Infakkru li mill-Gimgha, 20 ta’ Ottubru tibda ssir is-siegha tal-Hniena Divina fis-Santwarju tal-Hniena Divina


Mis-Sibt, 21 ta’ Ottubru, il-quddies nhar ta’ Sibt fis-Santwarju tal-Hniena Divina ikun fl-4.30 pm u fis-6.30 pm


******
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Mill-Gimgha 20 ta’ Ottubru nergghu nibdew is-siegha 
tal-Hniena Divina fit-3.00 pm.
Mis-Sibt, 21 ta' Ottubru, il-Quddies nhar ta' Sibt ikun 
4.30 pm
6.30 pm
~~~~~

QADDEJ TA’ ALLA P. AVERTAN FENECH, KARMELITAN
Ċirkulari mill-Arċidjoċesi ta’ Malta - aghfas hawn
~~~~~~~
 
~~~~~
OTTUBRU X-XAHAR TAR-RUŻARJU
Related image

RITRATTI FESTA MADONNA TAR-RUZARJU
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI VESTIZZJONI ABBATINI
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiRITRATTI FESTA MARIJA BAMBINA 2017
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
TRANSLAZZJONI 7 ta' SETTEMBRU

Photos by courtesy of Images Photo Studio


****

QUDDIESA SOLENNI NHAR IL-FESTA
8 ta' Settembru 2017
Mons PAWLU CREMONA - ARCISQOF EMERITU

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia


****

PURCISSJONI MARIJA BAMBINA
SETT TA' RITRATTI 'A'
9 ta' SETTEMBRU 2017


Photos by courtesy of Images Photo Studio


*****

PURCISSJONI MARIJA BAMBINA
SETT TA' RITRATTI 'B'
9 ta' SETTEMBRU 2017Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

*****
QUDDIESA tat-TRIDU 
Mons CHARLES J SCICLUNA
ARCISQOF TA' MALTA
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia
*****
HRUG TAL-VARA MINN NICCA
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

Photos by courtesy of Mr Edward Azzopardi

******
SILTIET mill-PROGRAMM TAL-FESTA 2017
TA' MARIJA BAMBINA 
ikklikkja fuq l-istampa u tara izjed pagni


******

Latest Updates  by Charles V. Farrugia - Webmaster
~~~~~~~ 

******
RITRATTI 2017 

*******

Ikklikkja fuq ir-ritratti u tara izjed ritratti


HADD IL-PALM - 09 APRIL 2017

9 ta' April 2017 - aghfas hawn

PELLEGRINAGG TAR-RENDENTUR
 

24 ta' MARZU 2017 - aghfas hawn

FESTA TAL-GANDLORA 

2 ta' Frar 2017 - aghfas hawn

******

HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi PubbliciPhotos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************


aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK
http://www.newsbook.com.mt/

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster