Sunday, May 22, 2016

MERHBA ~~~ ~~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 

Image result for holy trinity images

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 22/05/2016
SOLENNITA’ TAT-TRINITA’ QADDISA
AVVIZI


IL-HADD
Nifirhu u nitolbu  ghall- 67 tifel u tifla tal-Museum tal-Parrocca taghna  li fil-quddiesa tal-10.30 a.m. illum se jaghmlu l-Precett u jircievu lil Gesu Ewkaristija ghall-Ewwel Darba.
Ma  jkunx hawn quddiesa fil-11.00 a.m.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Kummissjoni Djakonija  u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa

IS-SIBT
Fis-7.15 p.m. Fl'Annexe tal-parrocca, laqgha Kummissjoni Familja

IL-HADD
Niccelebraw is-Solennita ta Corpus;
Fil-5.00 p.m. Koncelebrazzjoni u wara purcissjoni bis-Sagrament; imheggin niehdu sehem; ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

NOTI

Nhar l-Erbgha 1 ta’ Gunju fl-Oratorju  se jkollna coffee morning; ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

Nitolbu ghar-ruh: Helen Muscat. Aghtiha o Mulej .....

********

PARISH NOTICES and READINGS   click here

22nd May 2016

Sunday

Today we celebrate the Solemnity of the Holy trinity.

10.30 a.m. 67 Boys and Girls from the MUSEUM Groups of our parish will celebrate the First Holy Communion.  
The 11.00 a.m. will not be held. 

Thursday
6.00 p.m. Adoration by the DJAKONIJA COMMISION
6.30 p.m. Mass

Sunday
SOLEMNITY OF CORPUS CHRISTI
5.00 P.M. Concelebrated Mass And Procession With The Holy Eucharist - Everyony Is Urged To Participate

GospelJN 16:12-15

Jesus said to his disciples:
"I have much more to tell you, but you cannot bear it now.
But when he comes, the Spirit of truth,
he will guide you to all truth.
He will not speak on his own,
but he will speak what he hears,
and will declare to you the things that are coming.
He will glorify me,
because he will take from what is mine and declare it to you.
Everything that the Father has is mine;
for this reason I told you that he will take from what is mine
and declare it to you.*******
KUMMISSJONI FAMILJA
Laqgha bit-titlu: "Kristu fil-hajja tal-familja ... Xi jwassal ghas-separazzjoni u d-divorzju" immexxija minn Fr Joe Inguanez nhar is-Sibt 28 ta’ Mejju 2016 mis-7:15pm sad-9:00pm fl-Annex tal-Knisja Parrokkjali tan-Naxxar
******
RITRATTI TA' L-EWWEL TQARBINA
IL-HADD, 22 MEJJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

SOLENNITÀ TA’ CORPUS CHRISTI

 
Is-Sibt 28 ta’ Mejju: LEJLIET IL-FESTA
6pm Għasar Kantat u Barka Sagramentali
Il-Ħadd 29 ta’ Mejju: JUM IL-FESTA
5pm Konċelebrazzjoni  Solenni immexxija mill-
W.Rev. Mons. Victor Zammit McKeon
6pm Purċissjoni bis-Santissimu Sagrament
Fid-dħul Kant tal-O Salutaris Hostia u Barka Sagramentali
Il-quddies tas-6.30pm ma ssirx


 ******
Nifirhu lil
Rev. Fr. Gerald John Micalled
Vici-Arcipriet
ghal 
WIRJA TA' PITTURI
li ghandhu fir-
RAZZETT TAL-MARKIZ, MOSTA
Il-Wirja hi miftuha sat-28 ta' Mejju 2016
kuljum bejn is-6.00 p.m. u 8.00 p.m.
Kulhadd mheggeg li jzur din il-wirja

*********

******


HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali

Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. & Fax: 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************
~~~~
RITRATTI 2016
PHOTOS 2016
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

RITRATTI HAMIS IX-XIRKA - 24 MARZU 2016 - aghfas hawn
PHOTOS MAUNDY THURSDAY - 24 MARCH 2016 - click here
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

All Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

**********
IL-GUBLEW TAL-HNIENA
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
 
Din hija t-Talba tal-Papa Frangisku ghall-Gublew tal-Hniena.  Inheggukom taghmlu ‘print-out’ ta’ din it-Talba u tghiduha spiss mal-familja kollha tul din is-Sena tal-Gublew tal-Hniena.

************
Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA

min NIEQA MEJJU 2016 - aghfas hawn

**********

RITRATTI 2015
aghfas hawn*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia