Saturday, October 24, 2020

MERHBA - - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-
OTTUBRU - IX-XAHAR TAR-RUZARJU

******* 
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

*****
IT-30 HADD TA' MATUL IS-SENA 2020
25 ta' OTTUBRU 2020

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 25/10/2020
 
AVVIZI
 
IL-HADD – 25 ta’ OTTUBRU 2020
It- 30 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Evanġelju
Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, u lil għajrek bħalek nnifsek.
Mt 22, 34-40
Infakkru il-Konsagrazzjoni tal-Knisja Kolleggjata taghna;
fil-5.00 pm jkollna Quddiesa Kantata bit-talba tal-Ghasar u
fl-Offertorju jigu incensati s-Slaleb tal-Konsagrazzjoni li ghandna mal-pilastri tal-Knisja.
 
IT-TNEJN – 26 ta’ OTTUBRU 2020
Fis-7.15 pm fl-Annexxe issir il-laqgha tal-Kummissjoni Familja.
 
L-ERBGHA – 28 Tta’ OTTUBRU 2020
Il-membri tal-Legjun ta’ Marija Irgiel ser jghidu ghall-ahhar darba r-Ruzarju fil-gnien ta’ Triq l-Imhalla fis-6.00 pm.
 
IL-HAMIS – 29 ta’ OTTUBRU 2020
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  u
fis-6.30 pm il quddiesa.
 
IL-HADD – 1 ta’ NOVEMBRU 2020
Solennita’ tal-Qaddisin kollha.
 
NOTI:-
Nhar l-Erbgha, 11 ta’ Novembru se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju;
il-biljeti jinkisbu minghand il-helpers.
 
Dawk li ghadhom ma tawx l-envelop tal-Missjoni jistghu ihalluh fis-sagrestija jew ma xi hadd mis-sacerdoti.
 
Kif tafu id-dipartiment tas-sahha jirrakkomanda sabiex dawk li juzaw il-visor jilbsu wkoll il-maskra; inkomplu niehdu hsieb is-sahha ta’ xulxin. 

******


30th SUNDAY OF THE YEAR - 25th OCTOBER 2020

HOLY MARY OF THE ROSARY


RITRATTI  u VIDEOs 2020
aghfas hawn

*****
RITRATTI
CERIMONJA TAL-INVESTITURA
TAL-KANONCI
27 ta' AWWISSU 2020

*****
DWAR MIŻURI GĦALL-ĦARSIEN TAS-SAĦĦA

******
HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR


Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata ser ikun hekk;
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm

Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.

******
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00 am  -  11.15 am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

****


******


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************
aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster