Avviżi tal-Parroċċa


Ġunju 2024

    8/06/2024


L-EVANĠELJU
Ix-xitan wasal fit-tmiem. Mk 3, 20-35

IL-ĦADD
Mil-lum il-quddiesa tal-Ħadd filgħaxija tibda fil-5:30 p.m.

IT-TLIETA 
Se jkollna coffee morning fl-oratorju li jibda fid-9:00 a.m. Il-biljetti jinkisbu mingħand il-helpers.

L-ERBGĦA 
Fil-Knisja Filjali ta’ Santa Luċija fid-9:00 a.m. ikun hemm laqgħa għat-Terzjarji Karmelitani li tinkludi quddiesa bi ħsieb spiritwali u wara rużarju quddiem Ġesù sagramentat.

IL-ĦAMIS 
Fis-6:00 p.m. ikun hawn ħin ta’ adorazzjoni mill-Grupp tal-Ħniena Divina u fis-6:30 p.m. il-quddiesa.

NOTI
Nhar il-Ħadd li ġej infakkru Jum il-Missier. Iċ-Ċimiterju jkun miftuħ il-ġurnata kollha fil-weekend u l-Ħadd fl-10:00 a.m. ikun hawn quddiesa b’suffraġju tal-missirijiet mejtin tagħna.

Infakkru li fil-Kolleġġjata, kull nhar ta’ Erbgħa filgħodu jsiru laqgħat
għan-nisa tal-Azzjoni Kattolika, waqt li filgħaxija jsiru rehearsals għat-tfal tal-kor Pueri Cantores. Min jixtieq jista’ jattendi għal dawn il-laqgħat.

Nitolbu għal ruħ: Maria Concetta Borda, li mietet matul din il-ġimgħa.

Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem, id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqha, tistrieħ fis-sliem. Ammen.Avviżi oħra

L-AĦĦAR POSTS