Avviżi tal-Parroċċa


Lulju 2024

    14/07/2024


L-EVANĠELJU
Il-missjoni tal-appostli. Mk 6, 7-13

IL-ĦAMIS 
Il-grupp tal-irġiel se jorganizza l-ħarga għal Għawdex. Fis-6:00 p.m. ikun hawn ħin ta’ adorazzjoni mill-Grupp tad-Djakonija u fis-6:30 p.m. il-quddiesa.

NOTI
Infakkru lill-ġenituri li wliedhom ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina fis-sena 2025 li jridu jmorru jirreġistrawhom fl-uffiċċju parrokkjali u
jieħdu magħhom il-karta tal-identità. Fil-każ tas-subien iridu wkoll
imorru fil-qasam tal-MUSEUM.

Filwaqt li nirringrazzjaw lil dawk li tawna għotja b’risq id-damask,
nappellaw bil-ħerqa lil min għadu ma taniex ħalli nkunu nistgħu nħallsu din l-opra. Għall-festa ta’ din is-sena se nżanżnu l-parti tal-korsija.

Nitolbu għal ruħ Carmelo Abela, li miet matul din il-ġimgħa.

Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem, id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqu, jistrieħ fis-sliem. Ammen.Avviżi oħra

L-AĦĦAR POSTS