Saturday, October 22, 2022

AVVIŻI 2


2022

Diċembru l-1 ġimgħa

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA NAXXAR

AVVIŻI

                                                                                                               

                                                                                                                                                04/12/2022

 

 VANĠELJU
Indmu għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet. Mt 3:1-12

 

IL-ĦAMIS

It-8 ta’ Diċembru: Solennità tal-Kunċizzjoni Immakulata.

Fil-knisja tagħna fis-6:00 p.m jkun hemm quddiesa kantata bl-omelija. Il-programm sħiħ tal- attivitajiet issibuh fuq in-notice board.

Fil-Kolleġġjata fis-6:00 p.m jkun hawn ħin ta’ Adorazzjoni mill-grupp tal-Ħniena Divina u fis-6:30 p.m il-quddiesa.

Il-mobile unit tad-demm se tkun quddiem il-Knisja Kolleġġjata tagħna, bejn it-8:30 a.m u s-1:00 p.m. Wieħed irid jieħu miegħu l-karta tal-identità u l-maskra.

 

IL-ĦADD

Il-11 ta’ Diċembru: Tifkira tal-Konsagrazzjoni tal-Kolleġġjata tagħna. Fil-5:00 p.m Quddiesa Kantata bl-omelija u fl-offertorju jiġu inċensati s-Slaleb tal-Konsagrazzjoni ta’ dan it-tempju.

Illum fl-annexe ssibu għall-bejgħ:  pjanti, ikel relatat mal-Milied u xorb.
Bix-xiri tagħkom tkunu qed tgħinu lill-Parroċċa tagħna. Dan il-bejgħ ikompli fil-ġranet li ġejjin.

 

NOTI 
Din is-sena, il-Velja tal-Lejl tal-Milied se tibda fid-9.15 pm. L-esperjenza tas-snin l-imgħoddija wrietna li fejn il-Velja bdiet qabel nofsillejl, in-nies attendiet bi ħġarha.

Mill-1 ta’ Jannar 2023, il-ħinijiet tal-quddies ta' matul il-ġimgħa fil-Kolleġġjata se jkunu dawn: 6:00 a.m, 7:00 a.m, 8:45 a.m u 6:30 p.m.  Dawn huma l-ħinijiet kif konna qabel il-Covid. Tafu li spicca  Rev. Fr. Christopher, forsi li ma tafux hu li ħadd mhu ġej minfloku.

Nitolbu għal ruħ: Raphael Stafrace u Joseph Bugeja.  Agħtihom O Mulej…..