Avviżi tal-Parroċċa


Ġunju 2023

   04/06/2023


L-EVANĠELJU
Alla bagħat lil Ibnu fid-dinja biex bih hija ssalva. Ġw 3:16-18


IL-ĦADD 

Illum fil-quddiesa tal-11:00 a.m, issir l-Ewwel Tqarbina għat-tfal li ġejjin mill-oqsma tal-MUSEUM.

IT-TNEJN 

Fis-6:45 p.m fl-annexe laqgħa tan-Naxxar Teen Group għaż-żgħażagħ bejn it-12 u l-15-il sena.

L-ERBGĦA 
L-Abbatini ser jorganizzaw afternoon tea u tombla fl-Oratorju mill-4:00 p.m 'il quddiem. Il-biljetti jinkisbu mingħand l-abbatini jew il-ġenituri tagħhom.

IL-ĦAMIS 
Fis-6:00 p.m ikun hawn ħin ta’ adorazzjoni mill-grupp tal-Ħniena Divina u fis-6:30 p.m il-quddiesa.

IL-ĦADD 
Niċċelebraw is-solennità ta’ Corpus Christi. Fil-5:00 p.m se ssir quddiesa kantata bl-omelija u wara toħroġ il-purċissjoni bis-Santissimu Sagrament. Imħeġġin ilkoll nieħdu sehem.

NOTI 

Nhar l-Erbgħa, l-14 ta’ Ġunju, se norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju, Il-biljetti jinkisbu mingħand il-helpers. 

Fuq il-mezzi tal-midja soċjali tal-parroċċa kif ukoll fuq in-notice boards issibu l-ħarġa ta’ In-Nieqa għax-xahar ta’ Ġunju.

Nitolbu għal ruħ: Joseph Fenech 

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem, id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqu, jistrieħ fis-sliem. Ammen.
Avviżi oħra

L-AĦĦAR POSTS