Friday, April 30, 2010

MERHBA

Nota minn ghand l-Amministratur
------------------------------------

Ghandna l-pjacir nilqughkom f'din il-Web-Site gdida tal-parrocca; ghamilniha b'mod li jekk jista' jkun kulhadd isibha facli biex juzha. Ghandna izjed taghrif xi ndahhlu ghal quddiem.

Nixtiequ nheggu lil dawk kollha li jidhlu f'din il-Web-Site taghna biex jibaghtulna ittri u kontribuzzjonijiet u suggerimenti dwar x'jidhrilhom minnha u jistghu wkoll jibghatu artikli jew anke ‘graphics' ; dawn nistudjawhom sewwa u jekk ikunu addattati biex jixxandru, indahhluhom f'din il-web-site. Uzaw il-'Feedback' link (fuq il-lemin tas-sit) u hallu l-kummenti/ suggerimenti fl-ispazju apposta jew inkella ibghatu email fuq: bambinanaxxar@gmail.com  jew  WebMaster > Charles V. Farrugia >> cvfdaksy@gmail.com Grazzi.

Note from the Administrator
------------------------------

We wish to welcome you to our new Web-Site; we tried to make it simple and as 'user-friendly' as possible. We have more features to include in due course.

We wish to encourage those who visit our web-site to send us letters, contributions and suggestions, as well as articles and ‘graphics' in Maltese as well as in English; we will examined these carefully and if found suitable, we will place them on this web-site. Please use the 'Feedback' link (on the right side of the site) and leave your comments in the box provided or send e-mail to bambinanaxxar@gmail.com or
WebMaster > Charles V. Farrugia >> cvfdaksy@gmail.com  Thank you.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~