Friday, July 23, 2021

LETTURI - ANIMATURI

ROSTER - LETTURI u ANIMATURI

SETTEMBRU 2021

AWWISSU 2021
 

LULJU 2021

GUNJU 2021


MEJJU 2021


Roster – Fil 6.00pm rużarju/barka    u    quddiesa fil 6.30pm 

                                      Rużarju                Animatur                      Lettur                          

It-Tnejn    5/4/21        Frida Magro       Anna Zammit                 Romina Galea              

It-Tlieta     6/4/21       Lina Bonello       Lora Bonavia                  Ch. Zammit                   

L-Erbgħa   7/4/21       Lora Coccaico    Ċ. Dimech                       Sandra Degiorgio         

Il-Ħamis    8/4/21       Ċettina Dimech  Joanne Grech               Louis Scerri                 

Il-Ġimgħa  9/4/21      Joanne Grech      Jake Cauchi                  David Attard                  

Is-Sibt      10/4/21      Dorothy Fenech  Glen Farrugia/Claire   Stanley Cauchi


GIMGHA MQADDSA

Ħamis ix-Xirka         1 ta’ April 2021    (Filgħodu, ma hemmx quddies)

Funzjoni 6.30pm.  Kor Jubilate,     lettur Justin Galea     

QARI:    (1)    Ktieb tal-Esodu  12, 1-8, 11-14  

(ritornell tas-Salm jinqara l-ewwel darba, u jerġa’ jitkanta) to confirm mal-kor

               (2)   1. Kor   11, 23-26

(Gloria u Tifħir titkanta, il-versett jinqara ) to confirm mal-kor     ________________________________________________________________  

Ġimgħa l-Kbira           2 ta’ April  

                                     2.30pm Via Sagra   Ċettina Dimech

3.00pm  Tifkira Solenni tal-Mewt ta’ Sidna Ġesu’ Kristu  (kor Jubilate)

Lettur  Andre’ Camilleri

QARI:     (1)    Isaija  52,  13-53, 12  (salm u ritornell kantat kollu) to confirm

                (2)   Ittra Lhud 4, 14-16;  5, 7-9 (jitkanta Christus Factum Est?) to confirm mal-kor                                                   

Sibt il-Għid                 3 ta’ April       8.00pm   Funzjoni tal-Viġili tal-Għid

QARI:  araw l-attachment provdut)

l-ewwel qari   Matthew  Agius   Ġen 1, 1 – 2, 2 (paġni 16 – 19, salm inkluż)

it-tieni qari     Andrew Borg       Eż 14, 15-15, 1 (paġni 20 – 22, salm inkluż)

Andrew, fl-aħħar tgħidx ‘ Il-Kelma tal-Mulej’ imma inżel, peress li ikompli l-kor fejn tkun ħallejt int.

it-tielet qari    David Attard        Iż  55, 1 – 11 (paġni 23 – 25, salm inkluż) 

Kant tal-GLORJA  

L-Epistola      Joe Xuereb           Rum  6, 3-11 ( paġna 27. Jinżel malli jaqra l-epistola, ghaliex is-salm ‘Hallelujah’ ser jitkanta kollu)

________________________________________________________________

Ħadd il-Għid                 4 ta’ April

Quddiesa fil 11.00am   Animatur Kor Gaudete,  lettur  Joe Bugeja


Ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar

MARZU 2021


IS-Sibt  27 ta’ Marzu u Ħadd il-Palm, 28 ta’ Marzu       Naxxar   2021                

QARI   TAL-PASSJU

S = in-nies l-oħra, sinagoga. K = Kronista, narratur. T= Saċerdot.                 Rakkont tal-Passjoni, 2021, skond San Mark  14, 1-15,  47

 

Hemm probabilta’ li l-PASSJU, jinqara s-silta l-qasira, miċ-ċelebrant biss. Naraw il’quddiem.

Is-Sibt     27 ta’ Marzu 2021

 

 

5.00pm            Lettur     Justin Galea                Justin Galea

 

 

                        Passju   Matthew Agius  S       Jimmy Catania  K        T

 

6.30pm            Lettur    Nadia Cauchi              Nadia Cauchi               

 

                        Passju   Gorg Galea  S             Romina Galea    K      T

 

Il-Hadd     28 ta’ Marzu 2021

 

6.00am            Lettur     Joe Xuereb                 Joe Xuereb

                       

                        Kevin Scicluna     S                   Xavier Sant           K        T

 

7.00am            Lettur     Louis Scerri                Louis Scerri

 

                        Passju   Carm Sciberras S       Anna Bellia      K           T

 

8.00am          Lettur     M. Montanaro              M. Montanaro

                                   

                        Passju   Freddie Mallia   S      Daphne Fenech     K        T

                                   

9.00am             Lettur    Mario Vella                Mario Vella

 

                        Passju   Andrew Borg   S            Anna Vassallo       K        T

 

10.00am          Lettur    Andre’ Camilleri         Andre’ Camilleri

 

                        Passju   Ch. Zammit  S            Sandre Degiorgio  K        T

 

11.00am          Lettur     Sperry Xuereb            Sperry Xuereb  

 

                        Passju    Saċerdot   S                Saċerdot      K                   T

 

5.00pm            Letturi    Ishmael Galea             Ishmael Galea  

Passju    Joe Bugeja    S           Brigette Bugeja    K         T  FRAR 2021

JANNAR 2021


DICEMBRU 2020


Posted by Charles V. Farrugia