Tuesday, September 29, 2020

LETTURI - ANIMATURI

ROSTER - LETTURI u ANIMATURI

Ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar

NOVEMBRU 2020

OTTUBRU 2020

SETTEMBRU 2020

AWWISSU 2020

LULJU 2020

GUNJU 2020

MARZU 2020

FRAR 2020
Randan 2020
Fil 2020, żmien ir-Randan ser ikun mill-Erbgħa 26 ta’ Frar 
sa jum il-Ħamis ix-Xirka qabel il-funzjoni, 
u allura,  f’dan il-perjodu Ma tingħadx il-Gloria,
Wara l-qari tal-lezzjoni, l’Alleluia’ ma tingħadx, imma tingħad jew titkanta 
 'Gloria u tifħir lilek, Kristu’.
Jitkantaw ukoll xi innijiet ta’ żmien ir-Randan.
Niftakru wkoll, li f’Ras ir-Randan u jum il-Ġimgħa l-Kbira 
hemm sawm u astinenza mill-laħam.

JANNAR 2020

DICEMBRU 2019NOVEMBRU 2019


OTTUBRU 2019

SETTEMBRU 2019

AWWISSU 2019


LULJU 2019

GUNJU 2019

MEJJU 2019


APRIL 2019

IS-Sibt  u Ħadd il-Palm - In-Naxxar  
2019    
QARI   TAL-PASSJU
S = in-nies l-oħra, sinagoga. K = Kronista, narratur. T= Saċerdot.

Rakkont tal-Passjoni, 2019, skond San Mark 14,1-15, 47

Is-Sibt     13 ta’ April 2019


5.00pm            Letturi   David Attard                Manwel Pirotta


                        Passju   Jimmy Catania  S       Manwel Pirotta    K        T

6.30pm            Letturi    Romina Galea            Gorg Galea               

                        Passju   Ch.  Zammit  S           Matthew Agius  K           T


Il-Hadd     14 ta’ April 2019

6.00am            Letturi    Manwel Pirotta           Xavier Sant
                       
                        Manwel Pirotta          S                   Xavier Sant           K        T

7.00am            Letturi    Jeremy Bellia             Dorothy Fenech

                        Passju   Thomas Vella   S        Charles Mifsud      K         T

8.00am          Letturi   Josette Muscat             L. Galea Pirotta
                                   
                        Passju   Jake Rickard   S          Anton Abdilla      K        T
                                   
9.30am             Letturi   Ch.  Zammit                Anna Vassallo

                        Passju  Saċerdoti  S                  Saċerdot                 K        T

11.00am          Letturi  Sperry Xuereb             Joyce Laferla

                        Passju  John   Treeby  S              Paul Cremona        K        T

5.00pm            Letturi  Joe Ruggier                 Justin Galea              

                        Passju  Joe Ruggier   S           Justin Galea            K         T

6.30pm            Letturi   Romina Buttigieg       Sandra Degiorgio  
Passju   Joe Bugeja    S          Joe Naudi                       K         T  

Parroċċa  Naxxar   2019

QUDDIESA  TA’ ĦAMIS IX-XIRKA   6.30pm                   18 ta’ April

RESPONSABLI  Joe Naudi 99446783

Qari                Missal  B  paġna  204

Letturi        MUSEUM  Bniet               MUSEUM   Subien  
( ktieb tal-Eżodu 12,1-8,11-14)           (1. Kor   11, 23-22226) 

(Ir-Ritornell tas-Salm jinqara l-ewwel              (Gloria u Tifħir titkanta, il-versett
           darba, u jerġa’ jitkanta)                                           jinqara)

Talb ta’ Interċessjoni           Gorg Galea (wara l-vanġelu u l-ħasil tar-riġlejn isir il-qari ta’ interċessjoni, mill-post tal-animatur, ma jkunx hemm ‘reserved’ seat!
          
Offerti:  Appostlu, fratell, u koppja miżżewġa.                                                     
Iqarben il-kor, fil-gallarija       Charles Zammit
Ma jsirx kummentarju.
  

ĠIMGĦA   L-KBIRA                                                         19 ta’ April
        
RESPONSABLI  Kate Barbara (79021569) u Anton (99841606)

Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej     3.00pm
                                                          
2.30pm
Via Sagra fil-knisja.    Frida Magro (27412340)

3.00pm
Letturi          Anna Bellia                                       Sandra Degiorgio          (Ktieb tal-Profeta Isaija)     (Ittra lill-Lhud: x’ħin jispiċċa l-qari                   tinżel. Salm u ritornell kantat kollu.     Jitkanta l-versett ‘Christus Factum Est’)
                                                                             
       Qari   MISSAL  B  paġna  212
Qari tal-Passju miċ-ċelebranti.  Eżatt wara l-qari tal-Evanġelju, ikun hemm omelija, u mbagħad talb solenni ta’ interċessjoni miċ-ċelebrant stess. L-arċipriet javża kif il-kongregazzjoni iridu jitilgħu waqt il-BEWSA tas-SALIB. F’dan il-waqt, isir kant mill-kor, u                                  mill-paġni tal-folji li jkollhom in-nies f’idejhom, il-letturi jigħdu l-paġna tas-silta li ser tinqara. Huma joħorġu jaqraw minn wara l-altar. Ma jilbsux ilbies kulur ‘jagħjjat’ Dawn jifthemu wkoll mas-surmast, li jkun wara l-altar, meta ser jaqraw. Jitkanta innu u  jsir qari, jolternaw. Jaqraw AnneMarie Grech, Lina Bonello u Speranza Xuereb. Għat-tqarbin, l-arċipriet jerġa’ javża kif iridu jitilgħu l-kongregazzjoni.
Ma jsirx kummentarju.
___________________________________________________________

SIBT IL-GĦID      8.00pm                                              20 ta’ April

RESPONSABLI Anna Bellia (79320672)

Il-Mixegħla tad-Dawl, it-Tħabbira tal-Għid

Titkanta ‘Exultet’ minn kantur (kulħadd bil-wieqfa)

Qari            Mill-lezzjonarju

Letturi        (1)  Mariella Cutajar                    (2)  Xavier Sant                                    Ġenesi, paġna 140)            (Ġenesi, minn paġna 146)
(3) Anna Vassallo                          (4)  Matthew Agius
                   (Eżodu, paġna 150)                     (Isaija, minn paġna 153)
(5)  Louis Scerri                         (6)  Stanley Cauchi
     (Isaija, paġna 156)                   (Baruk, paġna 159)
(7)  Mużew Bniet
                    (Eżekjel, paġna 162)
Kant tal-Gloria
(8) Mużew Subien
                   (Ittra lir-Rumani,paġna 165)

Evanġelju u omelija, Liturġija tal-Magħmudija, ma jingħadx il-Kredu.

Talb ta’ intercessjoni  (mill-ktieb ‘Qam kif kien qal’). Manwel Pirotta
                                   (jinqraw wara l-magħmudijiet, jekk ikun hemm)
Offerti   Godwin?  familja (4), jew żewġ koppji. L-arċipriet jiġi nfurmat min.

Iqarben il-kor fil-gallarija                 ------    Charles Zammit
Ma jsirx kummentarju.

(1)           Wara li jintfew ix-xagħma u kulħadd ipoġġi bil-qiegħda,jaħseb biex jitla’ l-ewwel lettur, waqt li ċ-ċelebrant ikun jagħmel ‘statement’ qasir lil-miġhema. Mhux ser jinqraw il-ħsieb ta’ qabel il-lezzjonijiet. Wara kull lezzjoni (inkluż is-salm), iċ-ċelebrant jigħd talba QASIRA, u f’dan il-waqt jinżel min ikun qara, u jitla lettur/a li jkun imiss.
(2)           F’kull lezzjoni tinqara s-silta t-twila. Fl-ewwel lezzjoni jinqara t-tieni salm.
(3)           It-tielet qari, x’ħin jispiċċa, ma tingħatx ‘IL-KELMA TAL-MULEJ’, peress li hawn jibda mill-ewwel, is-salm, li jkompli mal-qari.
(4)           Jekk hemm magħmudijiet, fis-seba’ lezzjoni jiqara t-tieni salm.
(5)           Is-salmi ta’ wara kull lezzjoni, JINQRAW DEJJEM. Ir-ritornell tas-salm, ANKE FIL-BIDU, ikun kantat mill-kor u l-miġgħema. Wara l-ewwel ritornell kantat, il-lettur jibda jaqra s-salm, jieqaf kull darba biex ir-ritornell ikun kantat.
(6)           Wara l-qari tal-Ittra lir-Rumani, l-Alleluia u l-versett ta’ qabel l-Evanġelju ser jitkanta KOLLU. Il-lettur jinżel mill-ewwel.           
(7)           Il-letturi għandhom ikunu fis-sala tal-Annexe fis-7.30pm, biex jiltaqgħu ma Anna Bellia u jaraw flimkien il-lezzjonarju.
(8)           L-Arċipriet u s-surmast jaraw li jitkantaw salmi/ritornell skond l-iscript li jkollha l-kongregazzjoni.

Ser ikun hemm il-bank tal-animatur u ta’ warajh riservati għall-letturi. Dawk li jitilgħu jaqraw, jagħmlu ‘INKIN MHUX ĠENUFLESSJONI’, għaliex ma jkunx hemm sagrament!!


MARZU 2019

FRAR 2019

JANNAR 2019

DICEMBRU 2018
NOVEMBRU 2018

OTTUBRU 2018

SETTEMBRU 2018


AUGUST 2018

JULY 2018

JUNE 2018

MAY 2018


APRIL 2018

MARZU 2018

SIBT U HADD IL-PALM 24 u 25 MARZU 2018
 
Posted by Charles V. Farrugia