DATI IMPORTANTI F'2021

DATI MPORTANTI MATUL IS-SENA 2022


Ras ir-Randan    2 Marzu

Duluri 8 April

Ħadd il-Palm 10 April

Ġimgħa l-Kbira 12 April

Għid il-Kbir 17 April

San Ġuzepp 1 Mejju

Pentecoste 5 Gunju

L-Ewwel Tqarbina (Museum) 12 Gunju

Corpus 19 Ġunju

Qalb ta Ġesu 26 Ġunju

Kristu Sultan 20 Novembru

Id-dati ghac-Cerimonji tal-Ewwel Tqarbina fil-parrocca tan-Naxxar ghal din is-sena 2022 huma dawn;

Fil-Kolleggjata ghat-tfal tas-Sghajtar il-Hadd 22 ta Mejju fil-5.00 pm
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina l-Hadd 29 ta Mejju fil-5.30 pm
Fil-Kolleggjata ghat-tfal tal-MUSEUM l-Hadd 12 ta Gunju fl-10.30 am
 
Is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof se jsir fix-xahar ta’ Novembru.


*********
 


DATI IMPORTANTI MATUL IS-SENA 2021

Ras ir-Randan    17 Frar

Redentur 12 Marzu

Duluri 26 Marzu

Ħadd il-Palm 28 Marzu

Ġimgħa l-Kbira 2 April

Għid il-Kbir 4 April

San Ġuzepp 2 Mejju

Pentecoste 23 Mejju

Corpus 6 Ġunju

Qalb ta Ġesu 13 Ġunju

Kristu Sultan 21 Novembru


Posted by Charles V. Farrugia 

L-AĦĦAR POSTS