Thursday, December 29, 2016

DATI IMPORTANTI F'2017

Dati Importanti f'2017
Ras ir-Randan........................................1 ta' Marzu


Pellegrinagg Redentur..............................24 ta' Marzu


Purcissjoni tad-Duluri...............................7 ta' April


Hadd il-Palm...........................................9 ta' April

Gimgha l-Kbira........................................14 ta' April


Ghid il-Kbir.............................................16 ta' April


San Guzepp............................................  7 ta' Mejju

Pentecoste - Ghid il-Hamsin...................... 4 ta' Gunju

L-Ewwel Tqarbina: Museum Bniet u Subien...11 ta' Gunju 

Purcissjoni ta' Corpus Domini.....................18 ta' Gunju

Kwaranturi.............................................  21 ta' Gunju


Kwaranturi.............................................  22 ta' Gunju


Kwaranturi.............................................  23 ta' Gunju


Purcissjoni Qalb ta' Gesu.......................... 25 ta' Gunju

L-Ewwel Sibt tal-Bambina......................... 8 ta' Lulju

Hrug tal-Bambina min-nicca......................27 ta' Awwissu


Festa Marija Bambina..............................08 ta' Settembru


Purcissjoni tal-Madonna tar-Ruzarju........... 2 ta' Ottubru

Sagrament tal-Grizma   ..........................19 ta' Novembru


Festa Kristu Re......................................26 ta' Novembru

Bidu ta' l-Avvent.................................... 3 ta' Dicembru


Posted by Charles V. Farrugia on 29th December 2016