Thursday, May 28, 2020

FLIMKLIEN - min NIEQA


FLIMKIEN - GUNJU 2020
aghfas hawn iew fuq l-istampa
aghfas hawn taht 
https://church.mt/flimkien-may-2020-2/

KELMA TAL-ARCIPRIET
GUNJU 2020
Il-Kelma tal-Arċipriet

Meta se jiftħu l-knejjes Arċipriet? Meta se nkunu nistgħu nerġgħu nibdew niġu l-knisja? Meta se nkunu nistgħu nibdew nisimgħu l-quddiesa u nitqarbnu kif konna nagħmlu?

Dawn huma ftit mill-mistoqsijiet li diversi minnkom qegħdin jistaqsu. U bir-raġun! Issa ilna iktar min xahrejn bil-knejjes magħluqa u n-nies bdiet tiddejjaq. Irrid ngħid li jien (għalkemm waħdi minħabba ċ-ċirkostanzi li żviluppaw) mill-ewwel ġurnata bqajt nagħti s-servizz tiegħi lill-poplu ta’ Alla. Kif tafu, kuljum ikollna s-servizz tal-quddiesa mill-Kolleġġjata fil-5.00 p.m. u nhar ta’ Ħadd fil-11.00 a.m.

Min kellu bżonn is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni, ingħata wkoll dan is-servizz; il-knisja baqgħet tiftaħ kuljum għat-talb privat; min kien jeħtieġ servizz mill-uffiċċju parrokkjali dejjem sab l-għajnuna; komplejna ngħinu familji u individwi fil-bżonn.

Issa, kif mistenni, dawk li kellhom tarbija qed jitolbu l-magħmudija għat-tarbija tagħhom peress li ż-żmien qed jgħaddi. Minkejja l-limitazzjonijiet, kulħadd sab u ingħata s-servizz li xtaq.

Dwar il-quddies il-pożizzjoni hija din: bħalissa hemm il-permess li l-funerali jerġgħu jibdew isiru bil-quddiesa – jew fil-knisja (għal min għandu knisja bil-kobor meħtieġ bħalma hi tagħna) jew fil-beraħ. Fi żmien qarib, l-isqfijiet tagħna ser jerġgħu jkollhom laqgħa mal-awtoritajiet tas-saħħa biex jevalwaw is-sitwazzjoni tal-mument u jiddeċiedu dwar il-pass li jkun imiss. Nistennew u naraw.

Importanti li nibqgħu insostnu lil xulxin fit-talb u wkoll bl-għajnuna finanzjarja lill-parroċċa sabiex tkun tista’ tlaħħaq ma’ dawk kollha li jirrikorru għall-għajnuna. Niftakru li l-Mulej ipattielna bil-mija fil-wieħed.
                                                 

FLIMKIEN - MEJJU 2020


aghfas hawn taht 
https://church.mt/flimkien-may-2020/

KELMA TAL-ARCIPRIET 
MEJJU 2020


FLIMKIEN - min NIEQA 
Ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar

APRIL 2020
aghfas hawn taht / click hereunerMARZU 2020


FRAR 2020 JANNAR 2020

DICEMBRU 2019

NOVEMBRU 2019


OTTUBRU 2019

SETTEMBRU 2019


AWWISSU  2019

LULJU 2019

GUNJU 2019

MEJJU 2019


APRIL 2019

MARZU 2019

FRAR 2019

JANNAR  2019DICEMBRU 2018
NOVEMBRU 2018


OTTUBRU 2018SETTEMBRU 2018

AWWISSU 2018


LULJU 2018

GUNJU 2018

MEJJU 2018

APRIL 2018MARZU 2018
 


FRAR 2018
 

JANNAR 2018  

 
 ~~~~~~~~~~~~~~ 

DICEMBRU 2017


NOVEMBRU 2017


OTTUBRU 2017


SETTEMBRU 2017


AWWISSU 2017


LULJU 2017 

GUNJU 2017

 
MEJJU 2017

APRIL 2017Posted by Charles V. Farrugia
WebMaster