MERHBA - - - ** - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

FreeBibleimages :: The Parable of the Sower :: Jesus tells a ...
IL-15-IL HADD TA' MATUL IS-SENA
******* 
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM
******

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 12/07/2020

AVVIZI

IL-HADD – 12 ta’ LULJU 2020
L-15-IL HADD TA’ MATUL IS-SENA
Evanġelju
Wieħed bidwi ħareġ jiżra’. Mt 13, 1-23

IT-TLIETA – 14 ta’ LULJU 2020
Fil-media room tal-Annexxe fis-7.00 pm jerghu ikomplu l-laqghat ghal-Irgiel tal-Legion of Mary.

L-ERBGHA – 15 ta’ LULJU 3030
Se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 am. Biljetti jinkisbu minghand il helpers.

IL-HAMIS – 16 ta’ LULJU 2020
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IS-SIBT – 18 ta’ LULJU 2020
Fil-Kolleggjata fl-10.30 tibda l-Quddiesa tal-Precett ghat-tfal bniet li jattendu l-MUSEUM.

It-Tieni Sibt tal-Bambina.
Fis-6.00 pm ruzarju, kurunella, kant tas-salve, antifona u Barka Sagramentali;
Fis-6.30 pm quddiesa bil-kant u bl-omelija.

IL-HADD – 19 ta’ LULJU 2020
Fil-Kolleggjata fil-5.30 pm tibda l-Quddiesa tal-Precett ghat-tfal li jattendu l-katekizmu fiz-zona tas-Sghajtar.
Ghaldaqstant fis-Santwarju tal-Hniena Divina fil-5.30 pm jkun hemm quddiesa li s-soltu ssir fil-parrocca fil-ghaxija.

NOTI :-
Nhar is-Sibt 18 ta’ Lulju jinfethu l-applikazzjonijiet ghal dawk l-irgiel u guvintur li jixtiequ jerfghu fl-istatwa ta’ Marija Bambina waqt il-Pellegrinagg tat-8 ta’ Settembru. L-applikazzjonijiet jaghlqu is-Sibt 25 ta’ Lulju fl-12.00 pm. Min hu interessat ghandu jigbor applikazzjoni mis-sagrestija li maghha hemm marbuta xi kundizzjonijiet.

Nitolbu ghar-ruh; Guzeppa Falzon; Aghtiha o Mulej .....

******
The Parable Of The Sower Matthew 13:3-9, ppt download

15th SUNDAY OF THE YEAR
12th JULY 2020
******
Festa-Madonna-Tal-Karmnu-Pontifikal-8 - NETnews
IX-XAHAR TA' LULJU
IL-MADONNA TAL-KARMNU

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR


Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata ser ikun hekk;
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.30 pm

Mhux se jkun hemm quddies fil-kappelel u fic-cimiterju.

DIRETTIVI TAL-ISQFIJIET
DWAR IL-QUDDIESA TAL-FUNERALI
aghfas hawn
TALBA TAL-PAPA
U TAL-KARDINAL NICHOLS
(CORONA VIRUS)

*********

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00 am  -  11.15 am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

************************
FLIMKIEN 
LULJU 2020
aghfas hawn taht / click hereunder
*****
ikklikkja hawn taht - click hereunder 


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS