RITRATTI MATUL IS-SENA 2016

RITRATTI TA' MATUL IS-SENA 2016

RITRATTI
L-AHHAR TAS-SENA - TE TEUM
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI - MILIED 2016

RITRATTI  - KONSAGRAZZJONI
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
aghfas hawn

RITRATTI - ABBATI JAMES DAVID GAUCIJames David Gauci 
abbati mill-parrocca taghna 
tela' jaghmel servizz fil-Bazilika Vatikan
bejn it-23 ta' Awwissu u t-8 ta' Settembru, 2016
~~~~~~
`L-Arcipriet taghna
Dun David Gauci
gie elevat fl-Ordni Sovran Militari u Ospedallier
ta' San Gwann ta' Gerusalemm, Rodi u Malta
bhala
Kappillan Magisterjali ad honorem


RITRATTI - FESTA TAR-RUZARJU
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 

aghfas hawn


RITRATTI - VESTIZZJONI TAL-ABBATINI
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
aghfas hawn


 


Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI TAT-TBERIK TAL-BIBIEN GODDA TAL-BRONZ
TAS-SANTWARJU TA' GESU' HNIENA DIVINA
17 ta' Lulju 2016
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
click on the photo hereunder and view more photos

RITRATTI TAL-FESTA TAL-QALB TA' GESU'
IL-HADD 5 ta' GUNJU 2016
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI TAL-FESTA TA' CORPUS
IL-HADD, 29 ta' MEJJU 2016
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI TA' L-EWWEL TQARBINA
IL-HADD, 22 MEJJU 2016
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

IL-GUBLEW TAL-HNIENA
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar

ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
 
Din hija t-Talba tal-Papa Frangisku ghall-Gublew tal-Hniena.  Inheggukom taghmlu ‘print-out’ ta’ din it-Talba u tghiduha spiss mal-familja kollha tul din is-Sena tal-Gublew tal-Hniena.

*******

PHOTOS BY COURTESY OF CHARLES V. FARRUGIA
POSTED BY CHARLES V. FARRUGIA, WEBMASTER

L-AĦĦAR POSTS