MERHBA ~~~~~~~~~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 

AVVIZI
SOLENNITA’ TAL-QALB TA’ GESU’
14 ta' GUNJU 2015

IL–HADD

Niccelebraw is-Solennita tal-Qalb ta’ Gesu;
fil-5.30 p.m. Quddiesa Kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni bis-Sagrament; imheggin ilkoll niehdu sehem: mad-dhul tal-purcissjoni isir l-att ta Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta Gesu u barka Sagramentali.
 Ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

IL-HAMIS

Fis-6.00 p.m jkun hawn hin ta Adorazzjoni mmexxija min-nisa tal-Azzjoni Kattolika u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-HADD

Infakkrukom li minn nhar il-Hadd li gej sal-ahhar ta Settembru il-quddies ta nhar ta Hadd filghaxija jkun fil- 5.30 p.m. u 6.30 p.m.

Nhar l-Erbgha, 24 ta Gunju fis-Santwarju tal-Hniena Divina fis-7.00 p.m. se jkun hemm quddiesa u adorazzjoni minn Patri Hayden Williams. U l-ghada l-Hamis 25 ta Gunju fis-7.30 p.m. se jkun hemm kuncert minn Kor Amerikan b’risq id-dar tal-provvidenza.


Nhar il-Gimgha, 26 ta Gunju ser norganizzaw harga ghar-romol li tinkludi quddiesa; dettalji u booking minghand il-leader tal-Grupp

********************
RITRATTI
PURCISSJONI CORPUS - 7 ta' GUNJU 2015 - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
RITRATTI
L-EWWEL TQARBINA - TFAL - MUSEUM - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

 

#######

RITRATTI
L-EWWEL TQARBINA - TFAL - SGHAJTAR - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


**************
GUNJU IX-XAHAR TA' 
L-QALB IMQADDSA TA' GESU`

*****************
Ufficcju Parrokkjali:

26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700

Tel: & Fax: 21435376; 21434673 Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici
************************ADORAZZJONI FIL-KWARANTURI
Erbgha - 10 ta' Gunju
9.15am Azzjoni Kattolika Nisa
7pm Ministri Straordinarji tat-Tqarbin

Hamis - 11 ta' Gunju
9.15am Caritas Anzjani
7pm Hniena Divina

Gimgha - 12 ta' Gunju
9.15am Legion of Mary Rgiel

7pm Sacerdoti, Sorijiet, Abbatini
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PELLEGRINAĠĠ GĦAL 
LOURDES
5-11 ta’ Awwissu

Għal aktar informazzjoni staqsi fis-sagristija jew 
għaddi sal-uffiċċju parrokkjali.

~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~


HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali

Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm ( 1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju )
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

~~~~~~~~~~~~~~~

DATI IMPORTANTI FL-2015 - aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~  

ikklikkja fuq l-istampa u tara min Nieqa


 
RITRATTI - L-GHID IL-KBIR - L-IRXOXT
5 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI - VGILI TAL-GHID
4 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiRITRATTI FUNZJONI TAL-GIMGHA L-KBIRA
3 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 

RITRATTI TA' HAMIS IX-XIRKA
2 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI - HADD IL-PALM - 29 ta' MARZU 2015- aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiE. T. Mons. Arcisqof


Mons. Charles J. Scicluna
***************

RITRATTI PELLEGRINAGG REDENTUR  
13 ta' MARZU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

************************

IL-PUSSESS TAL-W.R. DUN DAVID GAUCI
BHALA ARCIPRIET TAL-PARROCCA 
ARCIMATRICI U ARCIPRETALI - NAXXAR**********************  
 *************************
RITRATTI
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej - Gandlora
2 ta' Frar 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

****************
Prezentazzjoni tar-Rigal mill-Parrocca lid-
Dar L-Anzjani Familja Mqaddsa, Naxxar, 
4 ta' Jannar 2015

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
*********************

  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS