AVVIZI - SOLENNITA' TAL-QALB TA' GESU' - 14 ta' GUNJU 2015


IL–HADD
Niccelebraw is-Solennita tal-Qalb ta’ Gesu;
 fil-5.30 p.m. Quddiesa Kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni bis-Sagrament; imheggin ilkoll niehdu sehem: mad-dhul tal-purcissjoni isir l-att ta Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta Gesu u barka Sagramentali.
 Ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

IL-HAMIS

Fis-6.00 p.m jkun hawn hin ta Adorazzjoni mmexxija min-nisa tal-Azzjoni Kattolika u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-HADD

Infakkrukom li minn nhar il-Hadd li gej sal-ahhar ta Settembru il-quddies ta nhar ta Hadd filghaxija jkun fil- 5.30 p.m. u 6.30 p.m.
Nhar l-Erbgha, 24 ta Gunju fis-Santwarju tal-Hniena Divina fis-7.00 p.m. se jkun hemm quddiesa u adorazzjoni minn Patri Hayden Williams. U l-ghada l-Hamis 25 ta Gunju fis-7.30 p.m. se jkun hemm kuncert minn Kor Amerikan b’risq id-dar tal-provvidenza.

Nhar il-Gimgha, 26 ta Gunju ser norganizzaw harga ghar-romol li tinkludi quddiesa; dettalji u booking minghand il-leader tal-Grupp

L-AĦĦAR POSTS