RITRATTI ~~~~~ PHOTOS DURING YEAR 2014


u L-MALTA PHILARMONIC ORCHESTRA
15 ta' DICEMBRU 2014 - aghfas hawn

LAQGHA MAZ-ZEWG ARCIPRIETI
1 ta' DICEMBRU 2014 - aghfas hawn

GRIZMA NOVEMBRU 2014 - aghfas hawn

WIRJA FIL-MUZEW TAL-PARROCCA - aghfas hawn

mill-KUNSILL PASTORALI PARROKKJALI - aghfas hawn

ESPERJENZA FIR-RUMANIJA - aghfas hawn 

FESTA TA' MARIJA BAMBINA - 2014
HRUG TAL-ISTATWA MINN NICCA - aghfas hawn
NOVENA LAJCI MPENJATI - Mons JOE ALESSANDRO
PREZENTAZZJONI TAT-TRABI LIL MARIJA BAMBINA
FESTA TAL-VITORJA MILL-ISTAT - IL-HADD 7 SETTEMBRU 
QUDDIESA TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
PURCISSJONI TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
ARMAR TAL-FESTA

ŻGĦAŻAGĦ     - aghfas hawn
Il-Pre-adolexxenti li se jaghmlu l-Grizma - Ottubru
FESTA TAL-QALB TA' GESU' - 27 GUNJU
FESTA TA' CORPUS DOMINI - 22 GUNJU
It-Tfal tal-Precett - 14 u 15 ta' Gunju 
FESTA TA' SAN GUZEPP FIL-PARROCCA - 4 ta' MEJJU 2014
GHOTI TAL-MINISTERU TAL-LETTORAT - 2 ta' MEJJU

KUNCERT KOR JUBILATE DEO - 14 ta' APRIL 2014
Our Lady of Sorrows Procession - click here

IL-MOSTA - IL-GIMGHA, 14 TA' MARZU 2014

L-Erbgha tar-Rmied u bidu tar-Randan Imqaddes
ASH WEDNESDAY
5 ta' Marzu 2014  - aghfas hawn 

Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju 
il-Kandlora.
il-Hadd - 2 ta' Frar 2014 aghfas hawn 

Restawr tal-altar ta’ San Guzepp.  Minhabba l-umdita’...........ikompli aghfas hawn

Restawr tal-altar ta' San Guzepp u ohrajn - aghfas hawn


*********************

L-AĦĦAR POSTS