CERIMONJA TAL-KANDIDATI GHAS-SACERDOZJU

CERIMONJA TAL-KANDIDATI GHAS-SACERDOZJU
IL-MOSTA - IL-GIMGHA, 14 TA' MARZU 2014

Fost il-kandidati ghas-Sacerdozju hemm James Saydon
mill-parrocca taghna tan-Naxxar


jidher fuq ix-xellug fl-ahhar ritratt

L-AĦĦAR POSTS