FEATURE III

L-ahhar jiem ta' thejjija fil-knisja u fit-toroq
ghall-Festa ta' Marija Bambina 2014

L-armar fil-Knisja Parrokkjali

L-armar mid-dilettanti fil-pjazza

Ċelebrazzjoni fil-Knisja Parrokkjali: 
il-Preżentazzjoni tat-Trabi lill-Marija BambinaUħud mill-Abbatini fil-jum tan-Novena ddedikata lilhom


Grupp ta' Abbatini mal-Arcipriet Fr Evan Caruana - Dicembru 2014
 photo by courtesy of Images Photo Studio


L-AĦĦAR POSTS