ESPERJENZA FIR-RUMANIA

FEATURE ESPERJENZA FIR-RUMANIJA


Bejn l-1 u s-17 ta’ Awwissu, grupp ta’ 14-il zghazugh u zaghzugha, il-parti kbira minnhom mill-parrocca taghna, marru Chitila qrib Bucharest biex jahdmu mas-Sisters ta’ Mother Tereza.

Huma gew wicc imb’ wicc ma’ realta’ li ma tantx jiltaqghu maghha f’ Malta.H}admu ma’ tfal b’dizabilta’ severa, drug addicts,  organizzaw kampijiet ghat-tfal tal-gypsies kif ukoll ghamlu xoghol ta’ maintenance fid-Dar tas-Sisters

Il-Hsieb hu li kull sena, grupp ta’ zghazagh mill-parrocca taghna jaghmlu esperjenza simili f’Chitila jew f’postijiet ohra.

Run-up tal-esperjenza
 L-ewwel ritratt flimkien


Pasta Night fl-oratorju bhala Fund Raising 

 Live-in fejn kellhom diversi kelliema dwar 
l-esperjenza li kienu se jaghmlu L-esperjenza propja

     Il-Holma taghna ssehh...  


Lura Malta fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. L-ahhar ritratt flimkien!


L-AĦĦAR POSTS