HINIJIET TAL-QUDDIES FIN-NAXXAR

Hinijiet tal-Quddies fil-Parrocca


Fil-Knisja Parrokkjali

Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kkmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm ( 1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju )
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
Familja Mqaddsa (Sghajtar) 
Matul il-gimgha: Mit-Tnejn sal-Gimgha - 7.00pm (sajf u xitwa),
Sibtijiet - 6.00pm u 7.30pm
Il-Hadd: 8.15am, 10.15am


Madonna tat-Triq (Gizwiti)
Matul il-gimgha:  7.30am
Il-Hadd:  7.30am


Kuncizzjoni
Il-  Hadd - 7.00 am


Santa Marija tax-Xaghra
Ma jsirx Quddies
Adorazzjoni mit-Tnejn sal-Gimgha bejn 9.00am u 12.00am u 4.00pm u 7.00pm


Santa Lucija
Il-Hadd: 8.00am biss
Matul il-gimgha ma jkunx hemm Quddies


San Pawl tat-Targa (Xitwa u Sajf)
Mit-Tnejn sal-Gimgha: 5.30pm
Is-Sibt - 6.00pm
Il-Hadd: (ma jkunx hemm quddies)


Santwarju Gesu’ Hniena Divina - San Pawl tat-Targa
Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: Adorazzjoni u quddiesa bejn it-3.00pm u l-4.00pm
Is-Sibt: 4.30pm; 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am; 10.00am
Hdud u Festi: (bl-Ingliz): 11.30am


San Gwann
Matul il-gimgha: 7.00am
Il-Hadd: 7.30am


Santa Marija Maghtab
Is-Sibt: 7.00 pm (Sajf)
Is-Sibt: 5.30 pm (Xitwa)


Cimiterju
Matul il-gimgha: Mit-Tnejn sal-Gimgha - 4.30pm,
Il-HADD - 8.00am.
Kull l-ewwel Tnejn tax-xahar - 10.30am


San Gakbu
Matul il-gimgha: Fil-Festa ta' San Gakbu biss - 24 u 25 ta' Lulju - 7.30pm

Kappella Kristu Rxoxt - Hilltop Gardens, Naxxar
Matul il-Gimgha: Mit-Tnejn sal-Gimgha - 4.30pm, kuljum
Is-Sibt:  - 5.00pm u  7.00pm
Il-HADD - 10.30am bil-Malti  u 11.30am bl'Ingliz

L-AĦĦAR POSTS