W.R. DUN DAVID GAUCI
ARCIPRIET TAL-PARROCCA 
ARCIMATRICI U ARCIPRETALI - NAXXAR

messagg ta'
Fr David
Nifhem li l-kelma GRAZZI mhix bizzejjed izda irrid nghidha
lil dawk kollha li taw is-sehem taghhom biex
ic-Ceremonja tal-Pussess tieghi tkun success.

Irrid inwassal ukoll li tant u tant nies ferhuli, awgurawli u
talbu ghalija fl-okkazzjoni tal-hatra tieghi
ta' Arcipriet fin-Naxxar kif ukoll tal-birthday tieghi
Inzommkom fit-talb tieghi

Grazzi mill-qalb

RITRATTI TAL-PUSSESS TA' FR. DAVID
BHALA ARCIPRIET TAL-PARROCCA TAN-NAXXAR
aghfas hawn
L-AĦĦAR POSTS