MERHBA - - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-


KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

********
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

*****

Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi

AVVIZI
 
IL-HADD – 27 ta’ DICEMBRU 2020
Niccelebraw il-festa tal-Familja Mqaddsa
Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi
Evanġelju
It-tifel baqa’ jikber u jissaħħaħ, mimli bil-għerf.
Lq 2, 22.39-40
 
IL-HAMIS – 31 ta’ DICEMBRU 2020
L-Ahhar jum tas-sena, 2020.
Filghaxija mill-4.30 pm il-quddiem ikun hawn il-qrar;
Fil-5.00 p.m ikun hawn quddiesa bl-omelija u
fis-6.30 pm Koncelebrazzjoni Solenni;
wara t-tqarbin issir purcissjoni gol-Knisja bl-Ewkaristija waqt il-kant tat- Te Deum; nispiccaw bil-Benedizzjoni Sagramentali.
 
Kif tafu tistghu issegwu dawn ic-celebrazzjonijiet anke fuq il-webcam tal-website tal-parrocca www.bambinanaxxar.org
U fuq il-pagna ta’ facebook u ta’ Youtube tal-parrocca taghna.
 
IL-GIMGHA – 1 ta’ JANNAR 2021
Solennita tal-Maternita’ ta’ Marija.
Il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd bl-ewwel quddiesa tkun fis-6.00 am.
 
IL-HADD – 3 ta’ JANNAR 2021
Niccelebraw is-Solennita tal-Epifanija.
 
Nitolbu ghar-ruh: Alfred Portelli, Antonia Zarb u Domenic Attard: Aghtihom o Mulej ……

******* 

XEWQAT SBIEH U 
S-SENA T-TAJBA
MIMLI JA SAHHA U BARKA TA' GESU' BAMBIN

******

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR


Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata ser ikun hekk;
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm

Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.

******
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

********

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00 am  -  11.15 am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

************************
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************
aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS