Saturday, May 30, 2020

MERHBA - - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-
Solemnity of the Sacred Heart of Jesus — Passionist Nuns
GUNJU
IX-XAHAR TAL-QALB IMQADDSA TA' GESU'

********
 Il-Parrocca qed toffri dan is-servizz:- 
Mit-Tnejn sas-Sibt ikollna Quddiesa fil-5.00 pm u 
wara jinghad ir-Ruzarju.
Nhar ta’ Hadd il-Quddiesa tkun fil-11.00 am

Tistghu issegwu dawn is-servizzi ta’ kuljum
min fuq il-WEB CAM tal-Parrocca - aghfas hawn

Il-Knisja Kolleggjata tkun miftuha kuljum ghat-talb privat  :-
bejn is-7.00 am u l- 10.00 am kif ukoll bejn il-5.30 pm u s-7.00 pm.

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

******
Felice Pentecoste! | La Teologia di Aniello Clemente

Pentecoste by Titian on artnet
L-GHID IL-HAMSIN
31 ta' MEJJU, 2020


KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 31/05/2020

AVVIZI

IL-HADD – 31 ta’ MEJJU 2020
L-GHID IL-HAMSIN
TIFKIRA TAL-MIGJA TA’ L-ISPIRTU S-SANTU

Fuq il-website tal-Parrocca - www.bambinanaxxar.org
kif ukoll fuq il pagna tal-facebook tal-parrocca, kif ukoll ta’ l-Arcipriet, issibu l-harga tal-Magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Gunju fost ohrajn l-messagg tieghu ghalikom ilkoll

Bhalissa l-Parrocca ghaddejja bit-thejjijiet sabiex meta jasal il-waqt ( li nittamaw li mhux fil-boghod) inkunu f’posizzjoni li nifthu l-knisja gradwalment ghal-pubbliku biex ikun jista jiehu sehem fic-celebrazjoni tal-Ewkaristija hekk kif konna ppreparati wkoll sabiex naghtu l-ahhar tislima lill-gheziez taghna bil-quddiesa presente cadaverae.


Nitolbu ghar-ruh: Emmanuel Grech; Aghtih o Mulej ....

TALBA TAL-PAPA
U TAL-KARDINAL NICHOLS
(CORONA VIRUS)


*********

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi PubbliciPhotos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster