Saturday, October 17, 2020

MERHBA - - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-
OTTUBRU - IX-XAHAR TAR-RUZARJU

******* 
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

*****
ID-29 HADD TA' MATUL IS-SENA 2020
18 ta' OTTUBRU 2020

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 18/10/2020
 
AVVIZI
 
IL-HADD – 18 ta’ OTTUBRU 2020
Id- 29 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Evanġelju
Agħtu lil Ċesari dak li hu ta’ Ċesari, u lil Alla dak li hu ta’ Alla.
Mt 22, 15-21
Ilum hija l-Gurnata Missjunarja;
il-gbir kollu tal-quddies imur b’risq il-Missjoni, u l-envelops tal-Missjoni tistghu thalluhom fis-sagrestija.
 
L-ERBGHA – 21 ta’ OTTUBRU 2020
Jergghu jibdew il-laqghat tan-nisa tal-Azzjoni Kattolika bil-quddiesa tad-8.45 am u wara titkompla l-laqgha fil-media room tal-annexxe.
Inheggu lin-nisa jiehdu sehem.
 
IL-HAMIS – 22 ta’ OTTUBRU 2020
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh u
fis-6.30 pm il quddiesa.
 
IS-SIBT – 24 ta’ OTTUBRU 2020
Infakkru l-Konsagrazzjoni tal-Knisja Kolleggjata taghna;
fil-5.00 pm jkollna quddiesa kantata bit-talba tal-Ghasar u
fl-Offertorju jigu incensati s-Slaleb tal-Konsagrazzjoni li ghandna mal-pilastri tal-knisja.
 
Nitolbu ghar-ruh: Mikiel Xerri; aghtih o Mulej ........
 

******

29th SUNDAY OF THE YEAR - 18th OCTOBER 2020

HOLY MARY OF THE ROSARY


RITRATTI  u VIDEOs 2020
aghfas hawn

*****
RITRATTI
CERIMONJA TAL-INVESTITURA
TAL-KANONCI
27 ta' AWWISSU 2020

*****
DWAR MIŻURI GĦALL-ĦARSIEN TAS-SAĦĦA

******
HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR


Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata ser ikun hekk;
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm

Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.

******
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00 am  -  11.15 am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

****


******


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************
aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster