MERHBA --- --- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

CIRKULARI

DIRETTIVI TAL-ISQFIJIET
DWAR IL-QUDDIES******

Image result for Ġw 4, 5-42    
Gesu u l-mara mis-Samarija 
Għajn ta’ ilma li jnixxi sal-ħajja ta’ dejjem 
It-Tielet Hadd tar-Randan

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 15/03/2020

AVVIZI

IL-HADD – 15 ta’ MARZU
IT-TIELET HADD TAR-RANDAN

Sakemm jinhareg avviz iehor int tista ssegwi il-Quddiesa fuq il-web cam tal-Parrocca tan-Naxxar; il-hin tal-quddies ikun hekk;

Mit-Tnejn sas-Sibt fil-5.00 pm;

Il-Hadd; fid-9.30 am, fil-11.00 am u fil-5.00 pm


L-Ufficcju Parrokkjali se jkun miftuh f’dawn il-hinijiet;

Tlieta, Hamis u Gimgha

5.00 pm sas-6.15 pm


Il-Knisja Kolleggjata ser tkun miftuha ghat-talb privat f’dawn il-hinijiet;

Mis-6.30 am sal-10.00 am u mil- 5.30 pm sas-7.00 pm

NOTI :


Fuq il-pagna tal-Facebook u l-Website tal-Parrocca – www.bambinanaxxar.org -  issibu  taghrif dwar l-Insinji li jintuzaw waqt ir-Rit tat-Twaqqif tal-Kolleggjata;  jigifieri is-Salib u l-Virga. -  Tajjeb izzuru din il-pagna.


MARZU X-XAHAR TA' SAN GUZEPP

Image result for FIRST APPARITION OF OUR LADY OF LOURDES Image result for Ġw 4, 5-42
 CHRIST AND THE SAMARITAN WOMAN
THIRD SUNDAY OF LENT 
15th MARCH 2020
*****

ikklikkja fuq l-istampi hawn taht  biex tkabbar

XI TFISSER KOLLEGGJATA - aghfas hawn 

Taghrif u Informazzjoni dwar
l-Arma tal-Kolleggjata


PROGRAMM

*********
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here
~~~~~
DATI IMPORTANTI  FL-2020 - aghfas hawn 


****************

 ~~~~~~
HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru)
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)  

***
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA

Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.15am, u  5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi PubbliciPhotos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

Comments

L-AĦĦAR POSTS