MERHBA ---***--- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

CIRKULARI
DIRETTIVI TAL-ISQFIJIET
DWAR IL-QUDDIES******
Divine Mercy Apostolate (Malta) - Home | Facebook
IT-TIENI HADD TAL-GHID
IL-HADD TAL-HNIENA DIVINA
19 ta' APRIL, 2020
KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 19/04/2020

AVVIZI

IL-HADD – 19 ta’ APRIL 2020
IT-TIENI HADD TAL-GHID
Illum qed naghmlu l-Festa tal-Hniena Divina;
Fil-5.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni.

Infakkru li intom tistghu ssegwu il-Quddiesa ta’ kuljum
min fuq il-WEB CAM tal-Parrocca tan-Naxxar li tinsab fil-web site
tal-parrocca stess - www.bambinanaxxar.org

 il-hin tal-quddies huwa hekk:

Mit-Tnejn sas-Sibt fil-5.00 pm; u l-Hadd fil-11.00 am

Infakkru wkoll li l-Knisja tkun miftuha kuljum bejn is-7.00 am u l–10.00 am
kif ukoll bejn il-5.30 pm u s-7.00 pm.

Nitolbu ghar-ruh: Francis Galea, Maria Rosaria Attard, Mary Bonavia, u Alex Borg; Aghtihom o Mulej .....TALBA TAL-PAPA
U TAL-KARDINAL NICHOLS
(CORONA VIRUS)

*****


ikklikkja fuq l-istampi hawn taht  biex tkabbar

KOLLEGGJATA INFORMAZZJONI - aghfas hawn 

Taghrif u Informazzjoni dwar
l-Arma tal-Kolleggjata


L-INSINJI TAL-KOLLEGGJATA

*********
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

************************
FLIMKIEN APRIL 2020
aghfas hawn taht / click hereunder
FLIMKIEN u min NIEQA APRIL 2020 - aghfas hawn*******

ITTRA PASTORALI DWAR IZ-ZJARA TAL-PAPA
ikklikkja fuq l-istampa ta' hawn taht u tara l-Ittra

*****
ikklikkja hawn taht - click hereunder 
(grazzi ghal Laikos)

MESSAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU L-PAPA FRANĠISKU 
GĦAR-RANDAN 2020 - click here
*******


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS