Friday, February 21, 2020

MERHBA ---***--- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-
Image result for mt 5 38-48
Ħobbu lill-għedewwa tagħkom.
Is-Seba' Ħadd ta’ Matul is-Sena

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 23/02/2020

AVVIZI

IL-HADD – 23 ta’ FRAR
IS-7 HADD ta’ MATUL IS-SENA  (A)

IT-TNEJN – 24 ta’ FRAR
Fl-Annexe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Kummissjoni Familja u l-Grufan.

L-ERBGHA – 26 ta’ FRAR
Nibdew iz-zmien qaddis tar-Randan;
Fil-quddies kollu isir it-tberik u t-tqeghid ta’ rmied fuq ras in-nies; infakkru li hemm obbligu ghas-sawm u astinenza.
Infakkru li kul jum matul ir-Randan il-Via Sagra tinghad qabel il-quddiesa ta’ filghaxija.

IL-HAMIS – 27 ta’ FRAR
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh  u
fis 6.30 pm il-Quddiesa

IL-GIMGHA – 28 ta’ FRAR
Fl-Annexe fis-7.00 pm se jkun hemm Laqgha ghar-Romol; imhegga jattendu

NOTI :
Fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Mara nhar il-Hamis 5 ta’ Marzu ser norganizzaw Buffet Breakfast f’lukanda ewlenija; ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

Mill-week end li gej fuq il-pagna tal-facebook tal-parrocca ser nibdew intelghu taghrif u informazzjoni dwar it-twaqqif tal-Kolleggjata u l-pussess tal-kanonci tal-kapitlu tan-Naxxar. Tajjeb izzuru din il-pagna.

Fl-okkazzjoni taz-zjara tal-Papa Frangisku f’Malta, il-knisja ser tohrog ktieb kommemorattiv; min jaghmel l-ordni tieghu minn issa jinghata skont specjali; tistghu taghmlu l-ordni taghkom mill-ufficcju parrokkjali.

Nitolbu ghar-ruh : Carmelo Stivala: Aghtih o .....


Image result for FIRST APPARITION OF OUR LADY OF LOURDES 


Image result for mt 5 38-48
THE 7th SUNDAY OF THE YEAR 
23rd FEBRUARY 2020
*****

ikklikkja fuq l-istampi hawn taht  biex tkabbar

XI TFISSER KOLLEGGJATA - aghfas hawn

*********
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here
~~~~~
DATI IMPORTANTI  FL-2020 - aghfas hawn 


****************

 ~~~~~~
HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru)
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)  

***
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA

Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi PubbliciPhotos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

No comments:

Post a Comment