MERHBA --- *** --- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-


B'SOGHBA KBIRA THABBRET IL-MEWT
TA' REVdu. DUN KARM CATANIA
PROGRAMM TAL-FUNERAL:
is-SIBT 28 ta' DICEMBRU
10.30 Espozizjoni tal-katavru Sacerdotali
fil-kappella ta' Sta. Lucija u talb tal-Ufficcju tal-Mejtin
2.30 pm Purcissjoni Funerarja
3.00 pm Funeral u Koncelebrazzjoni fil-Kolleggjata Naxxar
4.14 pm id-Difna

 ********
Image result for holy christmas images
XEWQAT SBIEH GHAL SENA GDIDA 2020
MIMLIJA PACI, SAHHA, RISQ U BARKA


KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 29/12/2019

AVVIZI

HADD – 29 ta’ DICEMBRU
Image result for holy family pictures
Il-Familja Mqaddsa ta’ Gesu`, Marija u Guzeppi

IT-TLIETA – 31 ta’ DICEMBRU
31 ta’ Dicembru: l-ahhar jum tas-sena
Ikun hawn il-qrar matul il-jum.
Filghaxija il-hin tal-quddies ikun:
5.00 pm Quddiesa bl-omelija u
6.30 p.m. Koncelebrazzjoni Solenni;
wara t-tqarbin issir purcissjoni fil-knisja bl-Ewkaristija waqt il-kant tat-Te Deum.

L-ERBGHA – 1 ta’ JANNAR 2020
Image result for mary mother of god
Solennita’ ta’ Marija Omm Alla.
Il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd bl-ewwel quddiesa tkun fis-7.00 am.

IL-GIMGHA – 3 ta’ JANNAR
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh u
fis 6.30 pm il-Quddiesa.

NOTI :
F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien; mieghu qed inqassmu envelop sabiex taghtu offerta / strina lill-parrocca taghna.

Infakkru li mis-sena l-gdida l-Ufficcju Parrokkjali se jkun fl-ewwel sular tal-Annexe tal-Knisja. Irrid min hawn nghid grazzi kbira lill helpers kollha li jghinu f’dan l-ufficcju.

Nitolbu ghar-ruh: Guzeppi Psaila, Paul Spiteri, u Dun Karm Catania: Aghtihom o Mulej .....

Related image 

Related image

******
Image result for holy family pictures of st joseph with jesus and mary
THE HOLY FAMILY
29th DECEMBER 2019

*****
Image result for happy new year 2020
BEST WISHES FOR A HAPPY NEW YEAR 2020
FULL OF GOOD HEALTH, PEACE AND BLESSINGS

******
ikklikkja fuq l-istampi hawn taht  biex tkabbar

XI TFISSER KOLLEGGJATA - aghfas hawn

*********
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here
~~~~~
DATI IMPORTANTI  FL-2019 - aghfas hawn 


****************

 ~~~~~~
HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru)
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)  

***
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA

Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

RITRATTI

FESTA TA' MARIJA BAMBINA 2019
ALL PHOTOS BY COURTESY OF CHARLES V. FARRUGIA

JUM IL-FESTA TA'
MARIJA BAMBINA
8 ta' SETTEMBRU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
*****
Rev. Dun DAVID GAUCI, ARCIPRIET
QUDDIESA FL-OKAZZJONI TAL- 25 SENA ANNIVERSARJU
6 ta' SETTEMBRU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

*****
ZJARA TAL- E.T. Mons. CHARLES J. SCICLUNA
31 ta' AWWISSU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

HRUG minn NICCA  
28 TA' AWWISSU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 
ALL PHOTOS BY COURTESY OF 
CHARLES V. FARRUGIA
******


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

Comments

L-AĦĦAR POSTS