MERHBA - - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-


B'SOGHBA KBIRA THABBRET IL-MEWT
TA' REVdu. DUN KARM CATANIA
PROGRAMM TAL-FUNERAL:
is-SIBT 28 ta' DICEMBRU
10.30 Espozizjoni tal-katavru Sacerdotali
fil-kappella ta' Sta. Lucija u talb tal-Ufficcju tal-Mejtin
2.30 pm Purcissjoni Funerarja
3.00 pm Funeral u Koncelebrazzjoni fil-Kolleggjata Naxxar
4.14 pm id-Difna

 ********

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR                                                
Data: 22/12/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 22 ta’ DICEMBRU                                           
IR – RABA’ HADD TAL-AVVENT

IT-TLIETA – 24 ta’ DICEMBRU
Lejliet il-Milied.
Ikun hawn il-qrar matul il-jum.
Filghaxija il-hin tal-quddies ikun: 5.00 pm u 6.30 p.m.
Fis-5.45 pm tohrog il-Purcissjoni bil-Bambin organizzata mis-Socjeta tal-Museum.
Fil-11.00 pm tibda l-funzjoni tal-Lejl tal-Milied li tinkludi muzika minn Four Winds Clarinett Quartette, priedka mit-tfal u purcissjoni bil-Bambin kif ukoll Koncelebrazzjoni Solenni.

L-ERBGHA – 25 ta’ DICEMBRU
XEWQAT SBIEH U L-MILIED IT-TAJJEB
MIMLI BIL-BARKA TA' GESU' BAMBIN
BEST WISHES FOR A HAPPY BLESSED CHRISTMAS
Solennita’ tat-Twelid tas-Salvatur;
Il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd bl-ewwel quddiesa tkun fis-7.00 am.

IL-HAMIS – 26 ta’ DICEMBRU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh u
fis 6.30 pm il-quddiesa.

Matul dan il-week end inheggukom zzuru l-Wirja li hemm fl-Annexxe tal-Knisja bl-isem  il-Kultura tal-Festi fin-Naxxar;
il-hinijiet tal-ftuh huma:-
is-Sibt bejn il-5.30 pm u 8.30 pm.
Waqt li l-Hadd mid 9.00 am sa 12.00 pm u mit 3.00 pm sat 9.00 pm.

F’dawn il-granet ta’ festi il-knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra se tkun maghluqa. Terga tiftah fit-tieni gimgha ta’ Jannar.

Kif stajtu taqraw fil-Magazine Flimkien l-Ufficcju Parrokkjali mhux se jibqa fil-binja fejn jinsab bhalissa; B’effett mill l-ewwel ta’ Jannar se jkun fl-ewwel sular tal-Annexe. Ghal daqstant fil-granet li gejjin l-ufficcju se jkun maghluq sabiex isir dan it-trasferiment.

Nitolbu ghar-ruh: Brian Smith: Aghtih o Mulej .....


******
CHRISTMAS DAY
25th DECEMBER 2019

***********
ikklikkja fuq l-istampi hawn taht  biex tkabbar

XI TFISSER KOLLEGGJATA - aghfas hawn

*********
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here
~~~~~
DATI IMPORTANTI  FL-2019 - aghfas hawn 


****************

 ~~~~~~
HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru)
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)  

***
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA

Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

RITRATTI

FESTA TA' MARIJA BAMBINA 2019
ALL PHOTOS BY COURTESY OF CHARLES V. FARRUGIA

JUM IL-FESTA TA'
MARIJA BAMBINA
8 ta' SETTEMBRU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
*****
Rev. Dun DAVID GAUCI, ARCIPRIET
QUDDIESA FL-OKAZZJONI TAL- 25 SENA ANNIVERSARJU
6 ta' SETTEMBRU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

*****
ZJARA TAL- E.T. Mons. CHARLES J. SCICLUNA
31 ta' AWWISSU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

HRUG minn NICCA  
28 TA' AWWISSU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 
ALL PHOTOS BY COURTESY OF 
CHARLES V. FARRUGIA
******


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS