MERHBA - - - WELCOME 2019

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-


Image result for john 14 23-29 images
L-Ispirtu s-Santu jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Image result for john 14 23-29 images
IS-SITT HADD TAL-GHID


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 26/05/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 26 ta’ MEJJU
Is - 6 HADD TAL-GHID

IL-HAMIS – 30 ta’ MEJJU
Il-Grupp Anzjani ser jorganizza harga ghal Ghawdex; tluq mill-pjazza fis-7.00 am. Min jixtieq imur ghandu jinkiteb ghand il Leader tal-Grupp.

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ adorazzjoni min-Nisa tal-Azzjoni Kattolika  u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Fl-Annexe fis-7.15 issir il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

IL-GIMGHA – 31 ta’ MEJJU
Fil-kazin tal-Banda Peace fis-7.00 p.m. tibda laqgha  ta’ formazzjoni nisranija; il-kelliem huwa Emanuel Catania, Socju tal-Museum. Inheggukom biex dawk kollha li jistghu imorru ghal din il-laqgha, halli nkomplu l-esperjenza flimkien fil-fidi taghna.

IL-HADD – 2 ta’ GUNJU
Issir il-festa ta’ Tlugh il-Mulej fis-Sema; ikun ukoll l-Ewwel Hadd ghalhekk issir Gabra Specjali b’risq ir-restawr tal-knisja taghna.


Mill-Ewwel Hadd ta’ Gunju il-quddies tal-Hadd filghaxija jibda jkun: fil 5.30 pm u fis-6.30 pm


*****
Image result for john 14 23-29 images

*****

Il-parroċċa tan-Naxxar qedha torganiżża it-tielet mument ta’ 
formazzjoni spiritwali fis-sensiela ta’ laqgħat miftuħa 
għall-kulħadd li qed jsiru fix-xahar ta’ Mejju.
Il-laqgħa ser isir fis-sala tal-każin tas-Soċjeta’ Mużikali Peace 
fejn is-Sur Manuel Catania, membru tas-Socjeta’ tal-Muzew
ser ikompli jitkellem fuq x’inhi r-relazzjoni tagħna m’Alla u 
xi tfisser din għalina bħala bnedmin. 
It-titlu huwa 
“Jien min jien?” 
Hija okkażjoni mill-isbaħ biex nisaħħu spiritwalment
 u nsiru nafu iktar lil xulxin.

 Il-laqgħa ser issir nhar il-Gimgħa 31 ta’ Mejju
tibda fis-7 ta’ filgħaxija u tispiċċa għall-ħabta tat-8.15. 
Inħeġġukom biex ma titilfux din l-okkażżjoni ta’ tiġdid spiritwali. 
Kulħadd huwa mistieden.

******

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA


HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
***
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi PubbliciPhotos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS