Friday, November 9, 2018

MERHBA --- --- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

Related image
IT- 32 HADD TA' MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 11/11/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 11 ta’ NOVEMBRU
Waqt il-quddiesa tal-5.00 p.m. jinghata is-Sagrament tal-Konfirmazzjoni lill-adoloxxenti gejjin mill-oqsma tal-museum.  Ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

IT-TNEJN – 12 ta’ NOVEMBRU
Fl-Annexe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Gruppi Familji Nsara.

IL=HAMIS – 15 ta’ NOVEMBRU
Ic-Centru Socjali ser jorganizza Harga ghall-Anzjani; tluq mill-pjazza wara l-quddiesa tad-8.45 am Min hu interessat ghandu jkellem lil leader tal-Grupp.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tal-Azzjoni Kattolika u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

NOTI :
Illum wara l-quddies se jkollna ghal-bejgh il-boroz ta’ San Martin.

Nhar il-Gimgha 23 ta’ Nov fil-knisja ta’ Sta Lucija fis-7.00 pm se jkun hemm quddiesa ghar-Romol b’suffragju ta’ zwieghom.


Bejn l-1 u t-8 ta’ Novembru tingħata 
Indulġenza Plenarja 
lil min imur fiċ-ċimiterju u jitlob għall-mejtin. 

 *******
Related image

11th NOVEMBER 2018
32nd SUNDAY OF THE YEAR
*****
*****
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA

min NIEQA NOVEMBRU 2018 - aghfas hawn

####

HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2018

RITRATTI FESTA TAL-MADONNA TAR-RUZARJU
7 ta' OTTUBRU 2018 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti*****
RITRATTI - VESTIZZJONI TAL-ABBATINI 
OTTUBRU 2018 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
RITRATTI TA' ZMIEN IL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
SENA 2018 - aghfas hawn
Photos by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi
ikklikkja fuq ir-ritratti t'hawn taht u tara hafna izjed ritratti


TRANSLAZZJONI LEJLET IL-FESTA - aghfas hawn
7 ta' SETTEMBRU 2018
Photos by kind courtesy of Mr John Magro
of Images Photo Studio - Naxxar
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


FESTA TAL-QALB TA' GESU'
10 ta' GUNJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christopher Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


FESTA TA' CORPUS CHRISTI
3 ta' GUNJU 2018
Photos by courtesy of Mr Edward Azzopardi
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

Next Photos by courtesy of
Mr christopher Magro

FESTA TA' SAN GUSEPP
6 ta' MEJJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christoper Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

 
Photos by the very kind courtesy of 
Mr John Magro
Images Photo Studio, Naxxar

aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 

HAMIS IX-XIRKA U
ALTAR TAR-RIPOSIZZJONI
aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 


Photos by kind courtesy of Mr John Magro
Images Photo Studio - Naxxar

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara hafna izjed ritrattiPELLEGRINAGG TAR-REDENTUR
9 ta' MARZU, 2018 
- aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti -
Above Photo by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster