MERHBA --- --- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

Image result for holy christmas images
XEWQAT SBIEH GHAL SENA GDIDA
MIMLIJA PACI, RISQ U BARKA

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 30/12/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 30 ta’ DICEMBRU, 2018
Image result for holy family images
Niccelebraw il-Festa tal-Familja Mqaddsa.

IT-TNEJN – 31 ta’ DICEMBRU, 2018
31 ta’ Dicembru; l-ahhar jum tas-sena;
Mill-4.30 pm il-quddiem ikun hawn il-qrar.
Fil-5.00 p.m. Quddiesa bl-omelija;
Fis-6.30 pm Koncelebrazzjoni Solenni; wara t-tqarbin issir purcissjoni fil-Knisja bl-Ewkaristija waqt il-kant tat-Te Deum. Il-gabra li ssir fil-quddiesa tkun b’risq id-Dar tal-Provvidenza.

Fit-8.00 pm fl-Oratorju tibda l-Ikla tal-Ahhar tas-Sena.

IT-TLIETA – 1 ta’ JANNAR, 2019
Image result for mary mother of god
Solennita’ tal-Maternita’ ta’ MARIJA, 
L-IMQADDSA OMM ALLA U JUM IL-PACI
Il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd peress li hija Festa Kmandata bl-ewwel quddiesa tkun fis-7.00 am

IL-GIMGHA – 4 ta’ JANNAR
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IS-SIBT – 5 ta’ JANNAR
Fil-Kon Katidral ta’ San Gwann fil-5.30 p.m. Mons Arcisqof Charles Scicluna se jqaddes u jiltaqa personalment ma dawk il-koppji li zzewgu din is-sena.

IL-HADD – 6 ta’ JANNAR
Image result for epiphany
Niccelebraw l-EPIFANIJA TAL-MULEJ

NOTI :

Nitolbu ghar-ruh: Giovanna Spiteri: Aghtiha o Mulej .....

  ******
Related image

Related image
*****
*****
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQAmin NIEQA JANNAR 2019 - aghfas hawn

####

HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************
RITRATTI 2018

RITRATTI FESTA TAL-MADONNA TAR-RUZARJU
7 ta' OTTUBRU 2018 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti*****
RITRATTI - VESTIZZJONI TAL-ABBATINI 
OTTUBRU 2018 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
RITRATTI TA' ZMIEN IL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
SENA 2018 - aghfas hawn
Photos by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi
ikklikkja fuq ir-ritratti t'hawn taht u tara hafna izjed ritratti
TRANSLAZZJONI LEJLET IL-FESTA - aghfas hawn
7 ta' SETTEMBRU 2018
Photos by kind courtesy of Mr John Magro
of Images Photo Studio - Naxxar
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


FESTA TAL-QALB TA' GESU'
10 ta' GUNJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christopher Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


FESTA TA' CORPUS CHRISTI
3 ta' GUNJU 2018
Photos by courtesy of Mr Edward Azzopardi
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

Next Photos by courtesy of
Mr christopher Magro

FESTA TA' SAN GUSEPP
6 ta' MEJJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christoper Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

 
Photos by the very kind courtesy of 
Mr John Magro
Images Photo Studio, Naxxar

aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 

HAMIS IX-XIRKA U
ALTAR TAR-RIPOSIZZJONI
aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 


Photos by kind courtesy of Mr John Magro
Images Photo Studio - Naxxar

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara hafna izjed ritrattiPELLEGRINAGG TAR-REDENTUR
9 ta' MARZU, 2018 
- aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti -
Above Photo by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster
L-AĦĦAR POSTS