Friday, April 20, 2018

MERHBA *** *** WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

Image result for the good shepherd
IR- 4  HADD TAL-GHID

PARROCCA NAXXAR                                                
Data:  22 ta’ APRIL 2018
AVVIZI


IL-HADD – 22 ta’ APRIL
L-isfqijiet iheggu biex illejla dawk kollha ta’ rieda tajba jinghaqdu maghhom fil-belt Valletta ghal mixja favur il-hajja; tibda minn quddiem Kastilja fl- 4.00 p.m.

IT-TNEJN – 23 ta’ APRIL
Fil-museum tas-subien fis-5.45 p.m se jkun hemm laqgha ghall-genituri li uliedhom ser jaghmlu l-ewwel tqarbina din is-sena.

IT-TLIETA – 24 ta’ APRIL
Ser norganizzaw nofs ta’ nhar ghand il-Klarissi San Giljan li jinkludi quddiesa, kafe u tahdita. Tluq mill-pjazza fid-8.45 a.m. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers

IL-HAMIS – 26 ta’ APRIL
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tas-Socjeta ta’ San Pawl u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA – 27 ta’ APRIL
Fil-museum tas-subien fis-7.00 p.m. se jkun hemm laqgha ghall-genituri li uliedhom ser jircievu is-Sagrament tal-Konfermazzjoni din is-sena.

IS-SIBT – 28 ta’ APRIL
Fl-annexe tal-knisja jibda il-Bazaar; bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna. Nghidu grazzi lill-helpers kollha.

NOTI:
Infakkru lil dawk li ghandhom xi libsa tal-Gimgha l-Kbira tal-knisja sabiex jirritornawha f’dawn il-granet.


~~~~~
TBERIK FIL-FAMILJI
PROGRAMM
ikklikkja fuq hawn taht biex tkabbar
 
~~~~~~~~
Image result for the good shepherd
4th SUNDAY OF EASTER
22  APRIL 2018
********

*****

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA
  


####
RITRATTI 2018

IL-GIMGHA MQADDSA
Photos by the very kind courtesy of 
Mr John Magro
Images Photo Studio, Naxxar

aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 

 

HAMIS IX-XIRKA U
ALTAR TAR-RIPOSIZZJONI
aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 


Photos by kind courtesy of Mr John Magro
Images Photo Studio - Naxxar

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara hafna izjed ritratti


PELLEGRINAGG TAR-REDENTUR
9 ta' MARZU, 2018 
- aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti -
Above Photo by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi

HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

******************************Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u

tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster