MERHBA -- *** -- WE7COME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :-


Image result for luke 2 16-21
FESTA TAL-FAMILJA MQADDSA

PARROCCA NAXXAR                                                

Data: 31 ta’ DICEMBRU 2017
AVVIZI

IL-HADD - 31 ta’ DICEMBRU; l-ahhar jum tas-sena.
Fis-6.30 p.m. Koncelebrazzjoni Solenni; wara t-tqarbin issir purcissjoni fil-knisja waqt li jitkanta it-Te Deum. Qed nistiednu parikolarment lill-qraba ta’ dawk li mietu matul din is-sena.

Fl-Oratorju fit-8.00 p.m. tibda L-Ikla tal-ahhar tas-sena

IT-TNEJN – 1 ta’ JANNAR 2018
Solennita ta’ Maria Omm Alla; festa kmandata ghalhekk hemm obbligu ghall-quddies; il-hin ikun bhal nhar ta’ Hadd bl-ewwel quddiesa tkun fis-7.00 a.m.Image result for IS-SENA L-GDIDA 2018


AWGURI U L-ISBAH XEWQAT TA' 
SENA GDIDA
MIMLIJA BARKA, PACI U SAHHA 

 

L-IMQADDSA MARIJA OMM ALLA

IL-GIMGHA - 5 ta’ JANNAR 2018
Se jkollna harga ghar-Romol; tluq mill-pjazza fin-12.30 p.m min jixtieq imur ghandu jinforma lil-leader tal-group.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

NOTI

Nitolbu ghar-ruh; Joseph Ripard: Aghtih o Mulej
                                                                           
*****

Image result for holy family images

31st December 2017
FEAST OF THE HOLY FAMILY


Programm tal-funzjonijiet
aghfas fuq l-istampa ta' hawn taht


Image result for happy new year 2018 images

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
click here / aghfas hawn
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINAclick here
~~~~~


****************

HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

******************************Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************


aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK
http://www.newsbook.com.mt/

####
ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u 


tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina


All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS