Friday, December 15, 2017

AVVIZI TAL-PARROCCA

Related image

IT-TIELET HADD TAL-AVVENT

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 17 ta’ DICEMBRU 2017
AVVIZI

IL-HADD – 17 ta’ DICEMBRU
Waqt Milied fin-Naxxar illejla ( il-Hadd )  fil-Kazin tal-Banda Peace bejn il-5 p.m. u s-6.00 p.m. se jkun hemm Santa Klaws jilqa rigali mit-tfal sabiex jinghataw lil tfal inqas ixxurtjati.

IT-TNEJN – 18 ta’ DICEMBRU
Fil-Knisja Arcipretali Naxxar fis-7.30 p.m. jibda l-Kuncert Annwali tal-Milied mill-Korijiet Jubilate Deo u Pueri Cantores. Kulhadd huwa mistieden u dhul huwa b’xejn.
Il-quddiesa ta’ filghaxija ssir fl’ Loyola House.

IL-GIMGHA - 22 ta’ DICEMBRU
Fil-knisja Arcipretali wara l-quddiesa ta’ filghaxija il-Kor Gaudete in Domino se jkanta ghanjiet tradizzjonali tal-Milied; min jixtieq jista jattendi. Il-programm idum tliet kwarti

IL-HADD – 24 ta’ DICEMBRU - LEJLIET IL-MILIED
Ikollna l-qrar matul il-jum; Fil-ghaxija il-hin tal-quddies ikun bhas-soltu i.e. fil-5.00 p.m. u fis-6.30 p.m. Min jisma quddiesa l-Hadd filghaxija u jkun diga sema quddiesa is-Sibt pm jew il-Hadd a.m. tkun tissodisfa l-obbligu ghal nhar il-Milied.

Fis-5.45 p.m tohrog Purcissjoni bil-Bambin organizzata mis-Socjeta tal-Museum.

Fil-11.00 p.m. tibda l-Funzjoni tal-Lejl tal-Milied li tinkludi muzika, kant u priedka minn zewgt itfal; purcissjoni bil-Bambin gol-knisja u f nofs il-lejl tibda Koncelebrazzjoni Solenni.

IT-TNEJN – 25 ta’ DICEMBRU - NHAR IL-MILIED
Festa Kmandata; il-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd biss l-ewwel quddiesa filghodu tkun fis-7.00  a.m.

NOTI
Nirringrazzaw lil dawk kollha li taw l-offerta / strina lill-parrocca; dawk li ghadhom ma tawx jistghu ihallu l-ghotja taghhom fis-sagrestija.