MERHBA --- *** --- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 

XEWQAT SBIEH U AWGURI
GHAL
SENA GDIDA
MIMLIJA PACI, BARKA U SAHHA


Charles V. Farrugia - Webmaster

***********
L-EPIFANIJA TAL-MULEJ
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 03/01/2016
AVVIZI

IL-HADD
Niccelebraw is-Solennita tal-Epifanija tal-Mulej.

Fit-2.45 p.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li se jmorru Betlem f’Ghajnsielem. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mill-grupp tal-Hniena Divina u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

Fis-7.00 p.m. fl-annexxe issir il-laqgha tal-Kunsill Pastorali parrokkjali, kif ukoll jergghu jibdew il-laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija.

IL-GIMGHA
Fl-Oratorju fis-7.30 p.m. jibda l-Kors ta’ Thejjija ghaz-zwieg ghall-gharajjes; nghidu grazzi lill-koppji mexxejja li jorganizzaw dan il-kors.

IL-HADD 
Niccelebraw il-Festa tal-Maghmudija tal-Mulej.
Il-quddiesa tad-9.30 a.m. tkun bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.

Nitolbu ghar-ruh: Guzeppa Xuereb, Aghtiha o Mulej.

*********
  RITRATTI
KUNCERT TAL-MILIED - 14 ta' DICEMBRU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

IL-LEJL TAL-MILIED
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara hafna izjed ritratti
IL-GUBLEW TAL-HNIENA
 
**************
Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA
  
min NIEQA JANNAR 2016 - aghfas hawn

**********
RITRATTI
VESTIZZJONI TAL-ABBATINI  
3 ta' Ottubru 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

FESTA TAL-MADONNA TAR-RUZARJU
4 ta' OTTUBRU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

**************
HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali

Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
5.00pm u 6.30pm (mill-11 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:

26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700

Tel: & Fax: 21435376; 21434673 Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************
ĠITA GĦAL SQALLIJA
GĦALL-FESTA KBIRA TA’ SANT’AGATA
CATANIA
3 – 7 TA’ FRAR 2016

Għal aktar informazzjoni staqsi fis-Sagristija jew 
l-Uffiċċju Parrokkjali
********
RITRATTI


JUM IL-FESTA 
PURCISSJONI TA' MARIJA BAMBINA
8 ta' SETTEMBRU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti jew 
aghfas hawn

RITRATTI
JUM IL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
QUDDIESA SOLENNI
8 ta' SETTEMBRU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti jew
aghfas hawnRITRATTI
TRANZLAZZJONI TAR-RELIKWA
7 ta' SETTEMBRU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti jew
aghfas hawnRITRATTI
E. T. L-ARCISQOF, MONS. CHARLES J. SCICLUNA 
WAQT IN-NOVENA U T-TBERIK TAL-PAVALJUN
31 ta' AWWISSU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti************ 
Ara Siltiet mill-Programm tal-Festa
ikklikkja fuq l-istampa - aghfas hawn
 

********************* 
RITRATTI
PURCISSJONI TAL-QALB TA' GESU'
14 ta' GUNJU 2015 - aghfas hawn

Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI
PURCISSJONI CORPUS - 7 ta' GUNJU 2015 - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI
L-EWWEL TQARBINA - TFAL - MUSEUM - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

 

#######

RITRATTI
L-EWWEL TQARBINA - TFAL - SGHAJTAR - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


**************
RITRATTI - L-GHID IL-KBIR - L-IRXOXT
5 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI - VGILI TAL-GHID
4 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI FUNZJONI TAL-GIMGHA L-KBIRA
3 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 

RITRATTI TA' HAMIS IX-XIRKA
2 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI - HADD IL-PALM - 29 ta' MARZU 2015- aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti***************
RITRATTI - PELLEGRINAGG REDENTUR
13 ta' Marzu 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

************************

IL-PUSSESS TAL-W.R. DUN DAVID GAUCI
BHALA ARCIPRIET TAL-PARROCCA 
ARCIMATRICI U ARCIPRETALI - NAXXAR**********************  
 *************************
RITRATTI
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej - Gandlora
2 ta' Frar 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

****************
Prezentazzjoni tar-Rigal mill-Parrocca lid-
Dar L-Anzjani Familja Mqaddsa, Naxxar, 
4 ta' Jannar 2015

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
*********************

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS