MERHBA --- --- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 


15 ta' AWWISSU
IL-VERGNI MQADDSA MARIJA
MTELLGHA FIS-SEMA

15 ta' Awwissu : Solennita' tat-Tlugh fis-Sema tal-Vergni Marija;
Hija Festa Kmandata u hemm obbligu ghas-smiegh tal-Quddies; 

il-hin  tal-Quddies filghodu jkun bhal nhar ta' Hadd; 
waqt li filghaxija jkun fil-5.00 p.m. u fis-6.30 p.m.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AVVIZI
L- 20 HADD MATUL IS-SENA
16 ta’ AWWISSU 2015



IL-HAMIS

Fis-6.00 p.m jkun hawn hin ta' Adorazzjoni immexxija mill-abbatini tal-parrocca u
fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IS-SIBT

15 ta' Awwissu : Solennita' tat-Tlugh fis-Sema tal-Vergni Marija;
Hija Festa Kmandata u hemm obbligu ghas-smiegh tal-Quddies; 
il-hin  tal-quddies filghodu jkun bhal nhar ta' Hadd; waqt li filghaxija jkun fil-5.00 p.m. u fis-6.30 p.m.

Is-Seba’ Sibt tal-Bambina; fis-6.00 p.m. Kurunella, l-Kant tas-Salve u l-Antifona, u Barka Sagramentali; 
fis-6.30 p.m. tibda quddiesa bl-omelija.

Fit-8.00 p.m. jibda  Bar B Que fl-Oratorju organizzat mill-kumitat tal-festa; biljetti jinkisbu minghand il-membri tal-kumitat.

NOTI :

Infakkru li minn dan il-weekend il-gbir kollu li jsir fil-quddies se jkun ghall-festa tal-Bambina. Nafdaw fil-generozita taghkom.

Qed isir it-tigdid tal-karta tal-identita ghar-residenti kollha tan-Naxxar; dan qed jsir fl-iskola primarja tan-naxxar  bejn it-13 ta' Awwissu u l-11 ta'  Settembru. Il-hinijiet huma hekk; mit-Tnejn sal-Gimgha mit-3.30 p.m. sat-8.00 p.m. waqt li is-Sibt mit-8.00 a.m. sas-2.00 p.m. importanti li tiehdu maghkom il-karta tal-identita.


Nitolbu ghar-ruh: Bro William Pace S.J. Aghtih o Mulej ....

************************
ikklikkja fuq l-istampa u tara min Nieqa



min NIEQA - AWWISSU 2015 - aghfas hawn

**********
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali

Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm ( 1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju )
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:

26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700

Tel: & Fax: 21435376; 21434673 



Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************
RITRATTI
PURCISSJONI TAL-QALB TA' GESU'
14 ta' GUNJU 2015 - aghfas hawn

Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI
PURCISSJONI CORPUS - 7 ta' GUNJU 2015 - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI
L-EWWEL TQARBINA - TFAL - MUSEUM - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

 

#######

RITRATTI
L-EWWEL TQARBINA - TFAL - SGHAJTAR - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


**************

RITRATTI - L-GHID IL-KBIR - L-IRXOXT
5 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI - VGILI TAL-GHID
4 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI FUNZJONI TAL-GIMGHA L-KBIRA
3 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 

RITRATTI TA' HAMIS IX-XIRKA
2 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI - HADD IL-PALM - 29 ta' MARZU 2015- aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti



E. T. Mons. Arcisqof


Mons. Charles J. Scicluna
***************

RITRATTI PELLEGRINAGG REDENTUR  
13 ta' MARZU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

************************

IL-PUSSESS TAL-W.R. DUN DAVID GAUCI
BHALA ARCIPRIET TAL-PARROCCA 
ARCIMATRICI U ARCIPRETALI - NAXXAR



**********************  
 *************************
RITRATTI
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej - Gandlora
2 ta' Frar 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

****************
Prezentazzjoni tar-Rigal mill-Parrocca lid-
Dar L-Anzjani Familja Mqaddsa, Naxxar, 
4 ta' Jannar 2015

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
*********************

  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS