MERHBA ~~~ ~~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 04/10/2015
AVVIZI                          
                         

HADD

Festa tal-Madonna tar-Ruzarju;
Fil-5.00 p.m. jkollna koncelebrazzjoni mmexxija mill-E.T. Mons Pawlu Cremona Arcisqof Emeritu u wara tohrog il-purcissjoni bl-istatwa tal-Madonna. Imheggin niehdu sehem.

Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir is-Sghajtar;  mill-Hadd li gej ( 11 ta’ ottubru) il-hin tal-quddies nhar ta’ Hadd filghaxija jibda jkun fil-5.00 p.m. u fis-6.30 p.m.


TNEJN

Ftuh tas-sena kateketika;
Ghall-quddiesa tas-6.30 p.m. jattendu t-tfal kollha tal-Museum kif ukoll il-genituri u l-katekisti.

Mill-4.00 p.m. il-quddiem is-sacerdoti jibdew izuru l-familji li joqghodu Birguma u San pawl tat-Targa; xieraq li possibilment il-membri tal-familja jkunu prezenti biex jitolbu mas-sacerdot.


TLIETAERBGHA

Matul ix-xahar ta’ Ottubru, kull nhar ta’ Erbgha, il-membri tal-Legjun ta’ Marija ser jghidu ir-ruzarju; fil-knisja ta’ Sta Lucija fis-6.00 p.m.
Fil-knisja ta’ San Pawl tat-Targa  fis-6.00 p.m. jkun hemm quddiesa u ruzarju wara.

Fl-annexxe fis-7.00 p.m. jergghu jibdew il-laqghat tal- special needs. Dawk il-familji li ghandhom persuni bi bzonnijiet specjali inhegguhom igibuhom ghal dawn il-laqghat.

  
HAMIS

Fil-media room tal-annexe fis-7.00 p.m. issir il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.


GIMGHA

SIBT

HADDInfakkru li l-knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra qed terga tkun miftuha ghall-adorazzjoni u li kuljum fl-4.00 p.m. jkun hemm il-kurunella tal-Hniena Divina u ruzarju.

Nhar it-Tlieta, 13 ta’ Ottubru is-sorijiet Dumnikani ser jorganizzaw coffee morning b’risq ir-restawr tal-knisja tal-kuncizzjoni; ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien. Aqrawh u segwu dak li hemm fih, specjalment il-pagni tan-nofs li huma tal-parrocca taghna. Mieghu qed inqassmu wkoll l-envelops tal-missjoni, mieghu qed inqassmu wkoll flyier dwar attivita tal-komunita li se ssir fl-ahhar ta’ Ottubru.

Dawk li ghanhdom il-fuq minn 55 sena u jixtiequ it-tilqima kontra l-influenza ghandhom imorru l-ufficcju tal-kunsill sat 13 ta’ Ottubru.

************************


AVVIZ IMPORTANTI
L-ADORAZZJONI FIL-KAPPELLA TA' SANTA MARIA TAX-XAGHRA 
REGGHET BDIET.
KULJUM MIT-TNEJN sal - GIMGHA
mid-9AM sa l-12PM
u mill - 4PM sa s-7PM
**************
HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali

Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
5.00pm u 6.30pm ( mill- 11 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju )
~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:

26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700

Tel: & Fax: 21435376; 21434673 Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI


JUM IL-FESTA 
PURCISSJONI TA' MARIJA BAMBINA
8 ta' SETTEMBRU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti jew 
aghfas hawn

RITRATTI
JUM IL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
QUDDIESA SOLENNI
8 ta' SETTEMBRU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti jew
aghfas hawnRITRATTI
TRANZLAZZJONI TAR-RELIKWA
7 ta' SETTEMBRU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti jew
aghfas hawnRITRATTI
E. T. L-ARCISQOF, MONS. CHARLES J. SCICLUNA 
WAQT IN-NOVENA U T-TBERIK TAL-PAVALJUN
31 ta' AWWISSU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti************ 
Ara Siltiet mill-Programm tal-Festa
ikklikkja fuq l-istampa - aghfas hawn
 

********************* 

ikklikkja fuq l-istampa u tara min Nieqa
 
min NIEQA - SETTEMBRU 2015 - aghfas hawn

**********  

RITRATTI
PURCISSJONI TAL-QALB TA' GESU'
14 ta' GUNJU 2015 - aghfas hawn

Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI
PURCISSJONI CORPUS - 7 ta' GUNJU 2015 - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI
L-EWWEL TQARBINA - TFAL - MUSEUM - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

 

#######

RITRATTI
L-EWWEL TQARBINA - TFAL - SGHAJTAR - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


**************
RITRATTI - L-GHID IL-KBIR - L-IRXOXT
5 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI - VGILI TAL-GHID
4 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI FUNZJONI TAL-GIMGHA L-KBIRA
3 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 

RITRATTI TA' HAMIS IX-XIRKA
2 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI - HADD IL-PALM - 29 ta' MARZU 2015- aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti***************
RITRATTI - PELLEGRINAGG REDENTUR
13 ta' Marzu 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

************************

IL-PUSSESS TAL-W.R. DUN DAVID GAUCI
BHALA ARCIPRIET TAL-PARROCCA 
ARCIMATRICI U ARCIPRETALI - NAXXAR**********************  
 *************************
RITRATTI
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej - Gandlora
2 ta' Frar 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

****************
Prezentazzjoni tar-Rigal mill-Parrocca lid-
Dar L-Anzjani Familja Mqaddsa, Naxxar, 
4 ta' Jannar 2015

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
*********************

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS