MERHBA / WELCOME

L-ahhar Updates / Latest Updates :-

Skuzawna li dawn l-ahhar gimghatejn l-updates ma sarux fil-hin minhabba ragunijiet li ma kellniex kontrol fuqhom

Apologies for not updating in time owing to unforseen circumstances - still limited edition


IL-HAMES HADD TA' L-GHID

Gesu' jghidilna "Jien hu it-triq, il-verita' u l-hajja"
Avviżi tal-Parroċċa - aghfas hawnITTRA PASTORALI TA' L-ISQFIJIET - MEJJU 2011
min NIEQA - MEJJU 2011

TBERIK TAL-FAMILJI F'MEJJU
TALBA GHALL-FAMILJI

KUNCERT SINFONIKU fis-26 ta' Mejju, 2011
click on pictureHinijiet tal-Quddies fin-Naxxar - ikklikkja fuq l-istampa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Roster - Letturi / Animaturi - Mejju, 2011

Centru Socjali Anzjani Caritas - Programm Mejju 2011

MARIJA, Omm il-Knisja, Omm il-Familji u Omm taghna lkoll, Itlob ghalina


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


All updates Posted by Charles V. Farrugia


L-AĦĦAR POSTS