FUNERAL TA' MONS PAWL CARUANA

B'tifkira ghaziza ta' Mons Pawl Caruana,

ex Arcipriet tal-Parrocca Marija Bambina, Naxxar,

li mar jiltaqa' mal-Mulej

fis-6 ta' April, 2011 fl-eta' ta' 74 sena

Aghtih O Mulej il-mistrieh ta' dejjem..
Photos by courtese of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS