KUNCERT SINFONIKU - 26 ta' MEJJU, 2011KUNCERT SINFONIKU

Il-Malta Philarmonic Orchestra se tesegwixxi “Kuncert tal-Komunita’” fil-Knisja Arcipretali tan-Naxxar, il-Hamis 26 ta’ Mejju fis-7.30pm. Il-programm jinkludi:

G.F.Handel: Sinfonia “Arrival of the Queen of Sheba “ from Solomon
J.Vella: Lament
W.A Mozart: Ave Verum
G. Caccini: Ave Maria
J.S. Bach: Toccata & Fugue
J.S. Bach: Jesus Joy of Man’s Desiring
J. Fenech: Ave Maria
G. Faure’: “Pie Jesu” from Requiem
F. Mendelssohn: Paulus (Overture)

Soprano: Claudia Tabone
Conductor: Christopher Muscat
General Manager – Artistic Operations
Director, Iubilate Deo Choir, Naxxar


Kulhadd hu mheggeg jattendi ghal dan il-kuncert li zgur jghinna nelevaw hsibijietna lejn il-Mulej. Nigu ahna u nhajru ohrajn ghalih.

L-AĦĦAR POSTS