TBERIK TAL-FAMILJI FI ZMIEN IL-GHID - MEJJU

MEJJU

Tnejn. 2: Oratorju, Skola, Palk, Imnara, Trejqet l-Iklin
Tlieta. 3: Habs, Markiz Scicluna, Pjazza Celsi u sqaq
Erbgha 4: Nutar E. Debono, Buzjett
Hamis. 5: San Ġorġ, D. Karm Scerri, Habbata, Haddieda, Mazza, Inkwina
Gimgha 6: Festa ta’ San Guzepp

Tnejn. 9: Castro u sqaqien, Fran, Zenqa u sqaq
Tlieta. 10: Ħal Dgħejf, Pjazza Darnino, tan-Najder
Erbgha 11: Sqaq Pezza, San Ġwann, Ġuze’ Muscat, Punent, Dun Nerik, Ħuġġieġa
Hamis. 12: Santa Lucija u sqaqien
Gimg]a 13: Eghnieq, Imraden, Barrada


Tnejn. 16: Qoton
Tlieta. 17: Mahlug, Ciek, Ghakkies, Soghda
Erbgha 18: Imgħażel, Imħalla
Hamis. 19: Bjad, Musbieh
Gimg]a 20: Zjara lid-Dar tal-Providenza


N.B
* Ir-residenti fit-toroq l-oħra li mhumiex imsemmija jitbierku aktar ‘il quddiem. Dan jgħodd ukoll għal dawk li joqogħdu l-Magħtab, l-Iklin, is-Sgħajtar, San Pawl tat-Tarġa u Birguma. Jirċevu nota minn qabel.
* It-tberik jibda fil-5.00pm u jkun jixraq li l-membri kollha jkunu preżenti.
* L-offerta tagħkom tmur għall-proġetti tal-parroċċa. Tajjeb niftakru wkoll fl-abbatini li jagħtu servizz matul is-sena kollha.
* Naraw li ma nħallux it-TV, jew ir-radju mixgħula għax dan hu wkoll mument ta’ talb mal-familja.
* Inżommu l-pets taħt kontroll.
* Fuq kollox, nirringrazjawkom ħafna ta’ l-ospitalita’ tagħkom.

TALB SPECJALI

Ahna mheggin biex fil-gimgha bejn il-Hadd 22 u s-Sibt 28 ta' Mejju naghmlu talb specjali ghall-FAMILJI MALTIN u sabiex il-poplu Malti jkompli jhares iz-ZWIEG DEJJIEMI.

Imheggin nitolbu personalment, fil-familji kif ukoll fil-komunita'.
Ghalhekk, fil-Knisja parrokkjali, bejn it-Tnejn u l-Gimgha, fis-7.00pm, is-sacerdoti tal-parrocca se jmexxu t-talba tar-Ruzarju b'riflessjonijiet dwar il-misteri. Wara, nesponu 'l Gesu' Sagramentat ghal waqtiet ta' adorazzjoni u tinghata l-Barka Sagramentali.

Ilkoll kemm ahna mheggin nattendu ghal dan it-talb specjali f'din il-gimgha importanti

L-AĦĦAR POSTS