Sunday, May 29, 2011

MERHBA / WELCOME

L-ahhar Updates / Latest Updates :-


IS-SITT HADD TA' L-GHID


Gesu' jghidilna "Jekk xi hadd ihobbni, ihares kelmti



u Missieri jhobbu u Ahna nigu u nghammru ghandu"





Avviżi tal-Parroċċa - aghfas hawn




ITTRA PASTORALI TA' L-ISQFIJIET - MEJJU 2011



min NIEQA - MEJJU 2011

TBERIK TAL-FAMILJI F'MEJJU



TALBA GHALL-FAMILJI




Hinijiet tal-Quddies fin-Naxxar - ikklikkja fuq l-istampa




RITRATTI :-



Hadd il-Palm - 17 APR 2011






Kuncert mill-Kor Iubilate Deo - 18 APR 2011
Hamis ix-Xirka - 21 APR 2011

Gimgha l-Kbira - 22 APR 2011











~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Roster - Letturi / Animaturi - Mejju, 2011

Centru Socjali Anzjani Caritas - Programm Mejju 2011


MARIJA, Omm il-Knisja, Omm il-Familji u Omm taghna lkoll, Itlob ghalina



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



All updates Posted by Charles V. Farrugia