MERHBA / WELCOME

L-ahhar Updates / Latest Updates :-


IS-SITT HADD TA' L-GHID


Gesu' jghidilna "Jekk xi hadd ihobbni, ihares kelmtiu Missieri jhobbu u Ahna nigu u nghammru ghandu"

Avviżi tal-Parroċċa - aghfas hawn
ITTRA PASTORALI TA' L-ISQFIJIET - MEJJU 2011min NIEQA - MEJJU 2011

TBERIK TAL-FAMILJI F'MEJJUTALBA GHALL-FAMILJI
Hinijiet tal-Quddies fin-Naxxar - ikklikkja fuq l-istampa
RITRATTI :-Hadd il-Palm - 17 APR 2011


Kuncert mill-Kor Iubilate Deo - 18 APR 2011
Hamis ix-Xirka - 21 APR 2011

Gimgha l-Kbira - 22 APR 2011~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Roster - Letturi / Animaturi - Mejju, 2011

Centru Socjali Anzjani Caritas - Programm Mejju 2011


MARIJA, Omm il-Knisja, Omm il-Familji u Omm taghna lkoll, Itlob ghalina~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~All updates Posted by Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS