Anniversarju

Nawguraw lill-arċipriet tal-kolleġġjata tagħna, ir-Rev. Kan David Gauci, fid-29 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu. 

Inwegħduh it-talb tagħna biex ikompli jmexxi l-kolleġġjata bid-dehen u bit-talb. 

Ad multos annos. L-AĦĦAR POSTS