Rosters 2022

DIĊEMBRU


NOVEMBRUOTTUBRU 2022


SETTEMBRU 2022
AWWISSU 2O22
LULJU 2022MEJJU 2022

APRIL 2022

IS-Sibt  9 ta’ April u Ħadd il-Palm, 10 ta’ April       Naxxar   2022                 

 

QARI   TAL-PASSJU

 

S = in-nies l-oħra, sinagoga. K = Kronista, narratur. T= Saċerdot.                 

 

Rakkont tal-Passjoni, 2021, skond San Luqa 22, 14-23,  56

 

Is-Sibt  9 ta’ April

 

 

5.00pm            Lettur     Jimmy Catania                Jimmy Catania

 

                        Passju   Ishmael Galea  S       Daniel Attard     K        † T

 

6.30pm            Lettur    Vickie Gauci              Vickie Gauci               

 

                        Passju   Gorg Galea  S             Romina Galea    K      † T

 

Il-Hadd      10 ta’ April

 

6.00am            Lettur     Joe Xuereb                 Joe Xuereb

                       

                        Kevin Scicluna     S                   Xavier Sant           K        † T

 

7.00am            Lettur     Louis Scerri                Louis Scerri

 

                        Passju   Carm Sciberras S       Anna Bellia      K           † T

 

8.00am          Lettur     Daphne Fenech   Daphne Fenech

                                   

                        Passju   Freddie Mallia   S      M. Montanaro     K        † T

                                   

9.00am             Lettur    Mario Vella                Mario Vella

 

                        Passju   Andrew Borg   S            Anna Vassallo       K        † T

 

10.30am     Ħdejn il-knisja ta’ Sta. Luċija, tberik tal-palm u taż-żebbuġ. Wara proċessjonalment nimxu lejn il-il-kniuja u titkompla quddiesa kantata.  

                        Lettur     Paul Cremona             Paul Cremona  

 

                        Passju    Saċerdot   S                Saċerdot      K                   † T

 

5.00pm            Letturi    Ishmael Galea             Ishmael Galea  

Passju    Justin Galea   S          Joe Bugeja    K               † T 

                        Animaturi  (ir-Randan 2022-w)

 


Kolleġġjata ta’ Marija Bambina Naxxar 2022
QUDDIESA TA’ ĦAMIS IX-XIRKA 6.30pm 14 ta’ April
RESPONSABLI Kate Barbara
Qari Missal B paġna 204
Lettur MUSEUM Bniet
( ktieb tal-Eżodu 12,1-8,11-14 + 1. Kor 11, 23-26)
(Ir-Ritornell tas-Salm jinqara l-ewwel (Gloria u Tifħir titkanta, il-versett
darba, u jerġa’ jitkanta) jinqara)
Ma jsirx kummentarju.

ĠIMGĦA L-KBIRA 15 ta’ April
RESPONSABLI Dr Charles Grech
Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej 3.00pm
2.30pm
Via Sagra fil-knisja. Lora Cocchiara

3.00pm
Lettur Andre’ Camilleri
1) Ktieb tal-Profeta Isaija.
2) Salm u ritornell kantat kollu
3) Ittra lill-Lhud: x’ħin jispċċa l-qari, jitkanta l-versett ‘Christus
Factum Est’
Qari tal-Passju miċ-ċelebranti. Eżatt wara l-qari tal-Evanġelju, ikun
hemm omelija, u mbagħad talb solenni ta’ interċessjoni miċ-ċelebrant
stess.
Ma ssirx il-bewsa tas-salib.
Ikun hemm it-tqarbin.
___________________________________________________________
SIBT IL-GĦID 8.00pm 16 ta’ April

2

RESPONSABLI Anna Bellia
Il-Mixegħla tad-Dawl, it-Tħabbira tal-Għid
Titkanta ‘Exultet’ minn kantur (kulħadd bil-wieqfa)
Qari Mill-lezzjonarju
Letturi (1) Mariella Cutajar
Ġenesi, paġna 140)
(3) Alfred Mallia

(Eżodu, paġna 150)
(5) Louis Scerri
(Isaija, paġna 156)
(7) Ishmael Galea
(Eżekjel, paġna 162)

Kant tal-Gloria
(Epistola)
Glen Farrugia

(Ittra lir-Rumani,paġna 165)
Evanġelju u omelija, Liturġija tal-Magħmudija, ma jingħadx il-Kredu.
Talb ta’ intercessjoni (miċ-ċelebrant)
Ma jsirx kummentarju.
(1) Wara li jintfew ix-xagħma u kulħadd ipoġġi bil-qiegħda,jaħseb
biex jitla’ l-ewwel lettur, waqt li ċ-ċelebrant ikun jagħmel
‘statement’ qasir lil-miġhema. Mhux ser jinqraw il-ħsieb ta’
qabel il-lezzjonijiet. Wara kull lezzjoni (inkluż is-salm), iċ-
ċelebrant jigħd talba QASIRA, u f’dan il-waqt jinżel min ikun
qara, u jitla lettur/a li jkun imiss.
(2) F’kull lezzjoni tinqara s-silta t-twila. Fl-ewwel lezzjoni jinqara
t-tieni salm.
(3) It-tielet qari, x’ħin jispiċċa, ma tingħatx ‘IL-KELMA TAL-
MULEJ’, peress li hawn jibda mill-ewwel, is-salm, li jkompli
mal-qari.
(4) Ħa jkun hemm magħmudijiet.
(5) Is-salmi ta’ wara kull lezzjoni, JINQRAW DEJJEM. Ir-ritornell
tas-salm, ANKE FIL-BIDU, ikun kantat mill-kor u l-miġgħema.

3
Wara l-ewwel ritornell kantat, il-lettur jibda jaqra s-salm, jieqaf
kull darba biex ir-ritornell ikun kantat.
(6) Wara l-qari tal-Ittra lir-Rumani, l-Alleluia u l-versett ta’ qabel l-
Evanġelju ser jitkanta KOLLU. Il-lettur jinżel mill-ewwel.
(7) Il-letturi għandhom ikunu fis-sala tal-Annexe fis-7.30pm, biex
jiltaqgħu ma Anna Bellia u jaraw flimkien il-lezzjonarju.
(8) L-Arċipriet u s-surmast jaraw li jitkantaw salmi/ritornell skond
l-iscript li jkollha l-kongregazzjoni.
Ser ikun hemm il-bank tal-animatur u ta’ warajh riservati għall-
letturi. Dawk li jitilgħu jaqraw, jagħmlu ‘INKIN MHUX
ĠENUFLESSJONI’, għaliex ma jkunx hemm sagrament!!
animaturi - ĠIMGĦA MQADDSA 2022

MARZU 2022
FRAR 2022


JANNAR 2022

Posted by Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS