L-awguri tal-Milied

L-Arċipriet tal-Kolleġġjata tan-Naxxar, il-W.R. Kan. Dun David Gauci, flimkien mal-Kanonċi tal-Kapitlu u l-Kleru tan-Naxxar jawgurawlkom Milied hieni mimli bl-imħabba ta' Alla li dehret f'Ibnu magħmul bniedem. Sliem u barka fuq kulħadd!

Ritratt ta' Jake Cauchi

L-AĦĦAR POSTS