Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Ċ

 

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Il-kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija,
tgħarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb.

Lhud 4:12

“Għax il-Mulej biss jista’ jagħtina konferma ta’ dak li aħna jiswew. Dan jgħidilna kuljum mis-salib: miet għalina, biex jurina kemm aħna prezzjużi f’għajnejh. M'hemm l-ebda ostaklu jew falliment li jista 'jipprevjeni t-tgħanniqa tenera tiegħu. L-eżami tal-kuxjenza jgħin ħafna, għax b’hekk naraw li qalbna mhix triq fejn kollox jgħaddi mingħajr ma nkunu nafu biha. Le Biex tara: dak li għadda llum? X'ġara? X’ġagħalni nirreaġixxi? X’għamilni imdejjaq? X’għamilni ferħan? X’kien ħażin, u għamilt ħsara lil ħaddieħor? Nara r-rotta li ħadu s-sentimenti tagħna, l-attrazzjonijiet f’qalbi matul il-ġurnata.”

Papa Franġisku

* * *

The 29th Sunday in Ordinary Time C

 “For only the Lord can give us confirmation of what we are worth. He tells us this every day from the cross: he died for us, to show us how precious we are in his eyes. There is no obstacle or failure that can prevent his tender embrace. The examination of conscience helps a great deal, because in this way we see that our heart is not a road where everything passes without us knowing about it. No. To see: what passed by today? What happened? What made me react? What made me sad? What made me joyful? What was bad, and did I harm others? Seeing the route our feelings took, the attractions in my heart during the day.” 

Pope Francis

 


Udjenza Ġenerali 5 ta’ Ottubru 2022.

Comments

L-AĦĦAR POSTS