Il-Kelma tal-Arċipriet - Min-Nieqa: Settembru 2022


Min-Nieqa

Aċċessa minn hawn Il-Kelma tal-Arċipriet u d-Djarju tax-Xahar għal kull xahar tas-sena kalendarja. 


Diċembru 2022
Novembru 2022

Ottubru 2022                                      

Il-Kelma tal-Arċipriet - Min-Nieqa: Settembru 2022 

Dan hu l-messaġġ li wassal l-Arċipriet lill-poplu tan-Naxxar nhar is-Sibt 27 ta’ Awwissu 2022; jum il-ħruġ tal-istatwa ta’ Marija Bambina min-niċċa tagħha:

Id-Diskors tal-Arċipriet Dun David Gauci waqt il-ħruġ tal-Bambina min-niċċa: 2022 

Infakkru li mill-ewwel Ħadd ta’ Ottubru l-ħin tal-quddiesa tal-Ħadd filgħaxija fil-Kolleġġjata jibda jkun fil-5.00 p.m.Adorazzjoni fil-Kappella ta’ Santa Marija tax-Xagħra

Nixtiequ nfakkru li mit-12 ta’ Settembru, il-Kappella ta’ Santa Marija tax-Xagħra tkun miftuħa għall-Adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija.

Tajjeb li matul il-ġurnata nsibu ħin fejn nieqfu quddiem Ġesù f’dan is-Sagrament kbir ta’ mħabba lejna. 

 

Programm għax-xahar ta’ Settembru

Il-Ħamis, il-15      Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa

Il-Ħadd, it-18         L-25   Ħadd matul is-sena.

            Messalin Ċ

Il-Ħamis, it-22       Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa          

Il-Ħadd, il-25         Is-26  Ħadd matul is-sena                

                              Messalin Ċ   

Il-Ħamis, id-29      Festa tal-Arkanġli Mqaddsa: Mikiel, Gabriel u Rafel.

 

 

 

 

 

 


L-AĦĦAR POSTS