Merħba - Welcome - 2022

         L-Aħħar Aġġornamenti / Latest Updates :

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

 


A message to foreign friends 


******

Il-Fakultà tat-Teoloġija tiċċelebra d-Dean’s Awards 
għall-2020-2021


Il-Papa jitlob ir-rużarju għall-paċi fl-Ukrajna 
u t-tmiem tal-gwerer fid-dinja

IL-FAĊĊATA TAL-KOLLEĠĠJATA TAN-NAXXAR

FLIMKIEN - aghfas fuq l-istampa hawn fuq
*******

ĦOLOQ ĠODDA - NEW LINKS :-

http://djakonija.org/

http://ilqauhaddan.knisja.mt/

*******

ĦINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROĊĊA, IN-NAXXAR

Il-ħinijiet tal-quddies fil-Kolleġġjata huma hekk:
Matul il-Ġimgħa: 
6.00 a.m,  7.00 a.m, 7.45 a.m, 8.45 a.m u 6.30 p.m.
Is-Sibt filgħaxija: 5.00 p.m u 6.30 p.m
Il-Ħadd: 6.00 a.m, 7.00 a.m, 8.00 a.m, 9.30 a.m, 11.00 a.m u 5.00 p.m

Kull nhar ta’ Ħadd ikun hemm quddiesa: 

Fil-Knisja ta’ San Ġwann fis-7.30 am u fil-Knisja ta' Sta Luċija fit-8.30 a.m.

Iċ-Ċimiterju jkun miftuħ:
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: min-12:30 pm sal-4.30 pm 
Is-Sibt u l-Ħadd: mis-7.30 am san-12.30 pm
Mhux qed ikun hemm quddies fiċ-Ċimiterju

*********


Uffiċċju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arċipretali
Dħul mill-ġenb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 
E-Mail: bambinanaxxar@gmail.com
 
Ħinijiet tal-Uffiċċju Parrokkjali:-
It-Tlieta, il-Ħamis u l-Ġimgħa:-
10 am – 11:15 am
5 pm - 6:15 pm
Mhux miftuħ fil-Festi Pubbliċi

F'każ ta' ħtieġa urġenti mill-uffiċċju dejjem tista'
ċċempel lill-Arċipriet Fr David Gauci fuq 79604754

******

SANTWARJU ĠESÙ ĦNIENA DIVINA
Ħinijiet Quddies: Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 8:30 a.m

Is-Sibt: 4:30 pm  u 6:30 pm
Ħdud u Festi: 8:30am - 10:00 am - 11:30 am

******** 


*****TALBA LILL-SAN GUZEPP 

Sliem għalik, ħarries tal-Feddej,
u għarus tal-Verġni Marija.
Lilek Alla fdalek lil Ibnu:
fik Marija qiegħdet
il-fiduċja tagħha;
miegħek Kristu trawwem
bħala raġel adult.
 
O Mqaddes Ġużeppi,
kun missier għalina wkoll,
u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlgħalna l-grazzja,
il-ħniena u l-kuraġġ,
u ħarisna minn kull deni.
 
Ammen.

*******


****


*********

AVVIŻI OĦRA - agħfas hawn

Min jixtieq jikri
s-SALA tal-ORATORJU - NAXXAR
iċempel lill-ARĊIPRIET
Rev. Kan. DAVID GAUCI
fuq 79604754
****
W.R. Kan. David Gauci - Arcipriet

Min jixtieq jibgħat e-mail personali
lill-Arcipriet, Rev. Kan. David Gauci
għandu jibgħatha fuq dan l-indirizz elettroniku

davidgauci7@gmail.com

******** 

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

agħfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara s-sit RTK

####

Posts and Updates by 
Daniel AttardL-AĦĦAR POSTS