Merħba - Welcome - 2022

         L-Aħħar Aġġornamenti / Latest Updates :

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

 ***


***
A message to foreign friends 


******

Il-Fakultà tat-Teoloġija tiċċelebra d-Dean’s Awards 
għall-2020-2021


Il-Papa jitlob ir-rużarju għall-paċi fl-Ukrajna 
u t-tmiem tal-gwerer fid-dinja

IL-FAĊĊATA TAL-KOLLEĠĠJATA TAN-NAXXAR

FLIMKIEN - aghfas fuq l-istampa hawn fuq
*******

ĦOLOQ ĠODDA - NEW LINKS :-

http://djakonija.org/

http://ilqauhaddan.knisja.mt/

*******
*****TALBA LILL-SAN GUZEPP 

Sliem għalik, ħarries tal-Feddej,
u għarus tal-Verġni Marija.
Lilek Alla fdalek lil Ibnu:
fik Marija qiegħdet
il-fiduċja tagħha;
miegħek Kristu trawwem
bħala raġel adult.
 
O Mqaddes Ġużeppi,
kun missier għalina wkoll,
u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlgħalna l-grazzja,
il-ħniena u l-kuraġġ,
u ħarisna minn kull deni.
 
Ammen.

*******Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

agħfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara s-sit RTK

####

Posts and Updates by 
Daniel AttardL-AĦĦAR POSTS