LEGAT IMWAQQAF MINN NICOL'ANGELO MACCANUZIO

 

KONKORS GHAD-DEPUTAZZJONI TAL-LEGAT IMWAQQAF MINN NICOL’ANGELO MACCANUZIO

 

Ngħarrfu li d-Deputażżjoni sejra tgħaddi għall-għażla ta’ tnejn u sebgħin (72) kandidat biex jigi mwettaq il-legat imħolli minn Nicol’Angelo Maccanuzio iben Reinerio Maccanuzio miżżewġa, li b’disposiżiżżjoni tal-4 ta’ Settembru, 1618,                                                                                                  fl-atti tan-Nutar Giovan Simone De Lucia, fejn jordna li, kull sena, b’renta determinata tigi  ddotata:

1)    xebba, konsangwinja tieghu li tixtieq tiżżewweġ jew tidħol soru,

2)    jekk ma jinstabux kwalunkwe xebba oħra,

3)    jekk xi ħadd li jigi minnu jiġu ordnat saċerdot tingħatalu id-dota ta’ sena

B’digriet tal-Ordinarju tal-5 ta’ Lulju 1977 ġie deċiż li ir-renta ta’ kull sena ta’ dan il-legat tiġi maqsuma b’4 doti ta’ ċirka Lm140 kull waħda.

Issa,  l-imsemmija ċifra ġiet ekwiparata għall-326.11 Ewro. 

L-aħħar li tqassam kien fl-2003. Għalhekk dan il-konkors qed isir għall-perjodu 2004-2021.

Dal-konkors sejjer isir fuq fondi ta’ dan il-Legat li nġabru sas-sena 2021.

 

Għaldaqshekk dawk hollha li għandhom dritt għall-konsegwiment tal-legat fuq imsemmi għandhom  fi zmien sitt ġimgħat li jinbdew mill-Hadd, 20 ta’ Frar 2022, u jagħlqu fit-3 t’April 2022, iressqu it-talba taghhom flimkien mad-dokumentazzjoni necessarja  tramite l-ġeneoloġista.                                                     

 

  

_________________________

 

Rev. Dr Nicholas J. Doublet

Segretarju Tal-Kummissjoni tal-Legati Taz-Żwieġ

 

 

L-AĦĦAR POSTS