Video Clip: X’għandek tagħmel biex tieħu sehem fil-Quddies. Kun hemm int ukoll!

Video Clip: X’għandek tagħmel biex tieħu sehem fil-Quddies. Kun hemm int ukoll!

https://knisja.mt/filmat-xghandek-taghmel-biex-tiehu-sehem-fil-quddies/

https://www.facebook.com/ArchdioceseofMalta/videos/574843776751186/
L-AĦĦAR POSTS