Thursday, May 31, 2018

KAPPELLA KRISTU RXOXT

KAPPELLA KRISTU RXOXT - HILLTOP, NAXXAR


Kristu Rxoxt - Hilltop
Matul il-gimgha: Mit-Tnejn sal-Gimgha - 4.30pm,
Is-Sibt - 7.00pm
Il-HADD - 10.30am u 11.30am (bl'Ingliz)