KAPPELLA KRISTU RXOXT - HILLTOP GARDENS, NAXXAR

KAPPELLA KRISTU RXOXT - HILLTOP, NAXXAR


Kristu Rxoxt - Hilltop Gardens, Naxxar
Matul il-Gimgha: Mit-Tnejn sal-Gimgha - 4.30pm kuljum
Is-Sibt - 5.00pm  u  7.00pm
Il-HADD - 10.30am bil-Malti u 11.30am bl'Ingliz

Chaplain: Fr. Julian Cassar

L-AĦĦAR POSTS