AVVIZI - 22 ta' OTTUBRU 2017

Image result for matthew 22 15-21
Id-29 HADD TA' MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 22 ta’ OTTUBRU 2017
AVVIZI

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. ikun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxija mill-membri tad-Djakonija u
fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IL-GIMGHA
Ser norganizzaw harga ghar-romol li tinkludi quddiesa u riflessjoni; tluq mill-pjazza fl-4.30 p.m. min jixtieq imur ghandu jinkiteb fis-sagrestija

IL-HADD
Niccelebraw it-tifkira tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja taghna kif ukoll Jum il-Bibbja.

Nitolbu ghar-ruh; Ninu Bonavia:  Aghtih o Mulej .....

NOTI

Infakkru li mill-Gimgha, 20 ta’ Ottubru tibda ssir is-siegha tal-Hniena Divina fis-Santwarju tal-Hniena Divina


Mis-Sibt, 21 ta’ Ottubru, il-quddies nhar ta’ Sibt fis-Santwarju tal-Hniena Divina ikun fl-4.30 pm u fis-6.30 pm

L-AĦĦAR POSTS