AVVIZI - 8 ta' OTTUBRU 2017

Related image
Is-27 HADD MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 8 ta’ OTTUBRU 2017
AVVIZI


L-ERBGHA
Fil-knisja ta’ Sta Lucija fid-9.00 a.m. se jkun hemm quddiesa u ruzarju ghat-Terzjarji Karmelitani.

Ser norganizzaw coffee morning fl-oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. ikun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxija mid-devoti tal-Hniena Divina u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA
Fil-MUSEUM tal-bniet fis-7.00 p.m. se jkun hemm laqgha ghall-genituri li uliedhom ser jircievu l-Grizma tal-isqof din is-sena.

NOTI
Infakkru fil-bazaar li qed isir ghand is-Sorijiet Dumnikani fi triq il-kbira.

Is-superjur tal-MUSEUM jinforma li nhar ta’ tlieta fil-museum tas-subien fis-7.00 p.m. jkun hemm laqgha dwar il-bibbja waqt li nhar ta’ Hadd fis-6.00 p.m. jkun hemm laqgha ghal kulhadd.

Fuq iz-zuntier hemm voluntiera tal-hospice movement jigbru donazzjonijiet b’risq il-kura paljattiva.

Il-gabra li saret nhar il-Hadd li ghadda b’risq ir-restawr tal-bejt u l-kupletti kienet ta’ € 1124. Nirringrazzjawkom.
Mill-Gimgha, 20 ta’ Ottubru tibda ssir is-siegha tal-Hniena Divina fis-Santwarju tal-Hniena Divina

Mis-Sibt, 21 ta’ Ottubru, il-quddies nhar ta’ Sibt fis-Santwarju tal-Hniena Divina ikun fl-4.30 pm u fis-6.30 pm

L-AĦĦAR POSTS